2016-02-01 16:00

2016-02-01 16:00

Tisdagsträff i Rävåskyrkan

KARLSKOGA

Roland Karlsson från Karlskoga frimärksklubb kommer att berätta om frimärkssamling.

Frimärksklubben håller sina samlingar i Rävåskyrkans lokaler. Pastor Per Wärmegård medverkar med andakt och sång. Man avslutar med servering.

Frimärksklubben håller sina samlingar i Rävåskyrkans lokaler. Pastor Per Wärmegård medverkar med andakt och sång. Man avslutar med servering.