2016-01-29 15:37

2016-01-29 15:37

Ljusmässa

DEGERFORS

Ljusmässa firas i Degerfors kyrka på söndagskvällen.

Kyndelsmässodagen avslutar jultiden vilket märks i att alla levande ljus är tända. Ungdomsgruppen och konfirmander framför dramat ”Jag är världens ljus”. Kör för alla under Yvonne Österlinds ledning deltar med sånger i dramat.

Kyndelsmässodagen avslutar jultiden vilket märks i att alla levande ljus är tända. Ungdomsgruppen och konfirmander framför dramat ”Jag är världens ljus”. Kör för alla under Yvonne Österlinds ledning deltar med sånger i dramat.