2016-01-11 11:28

2016-01-11 11:28

Rönn berättar om rovdjur

KARLSKOGA

På onsdag kommer Torsten Rönn från Biologiska föreningen att ge tips hur man ska få möjlighet att se björn, varg, järv och lo.

Han har gått in för att få se dem och har lyckats se järv tre gånger hittills i Sverige, varg 18 gånger och lo och björn däremellan. Räknar man in andra länder också, har han tappat räkningen på hur många gånger han sett varg och björn. I Biologiska föreningens lokal kommer han att dela med sig av sina erfarenheter. Han har även med foton på alla fyra och en del av dem är rykande färska. Torsten Rönn kommer även att berätta en del om djurens vanor och jaktmetoder samt dagsläget för deras utbredning.

Han har gått in för att få se dem och har lyckats se järv tre gånger hittills i Sverige, varg 18 gånger och lo och björn däremellan. Räknar man in andra länder också, har han tappat räkningen på hur många gånger han sett varg och björn. I Biologiska föreningens lokal kommer han att dela med sig av sina erfarenheter. Han har även med foton på alla fyra och en del av dem är rykande färska. Torsten Rönn kommer även att berätta en del om djurens vanor och jaktmetoder samt dagsläget för deras utbredning.