2015-11-19 14:41

2015-11-19 14:41

Gospelsång i Rävåskyrkan

KARLSKOGA

Karlskoga Gospel, under ledning av Lesley Brown, medverkar i söndagens gudstjänst i Rävåskyrkan.

Pastor Per Wärmegård predikar och Ann-Christine Johansson leder gudstjänsten. Det blir även förbön för flyktingsituationen i Syrien samt extra insamling till stöd för de samarbetskyrkor Equmeniakyrkan har i Syrien.

Pastor Per Wärmegård predikar och Ann-Christine Johansson leder gudstjänsten. Det blir även förbön för flyktingsituationen i Syrien samt extra insamling till stöd för de samarbetskyrkor Equmeniakyrkan har i Syrien.