2015-11-04 14:03

2015-11-04 14:03

Föreläsning i hörsalen

KARLSKOGA/DEGERFORS

Kommande lördag inbjuder Karlskoga-Degerfors FN-förening till föreläsning med journalist Vladislav Savic.

Han kommer att prata om Syrienkonflikten i Bibliotekets hörsal.

Han kommer att prata om Syrienkonflikten i Bibliotekets hörsal.