2015-10-23 18:03

2015-10-23 18:03

Annorlunda gudstjänst

BJURTJÄRN

Fråga Doktorns ”Gladis-pris”-mottagare Olle Sjöberg kommer att delta på gudstjänsten i Bjurtjärns kyrka på söndag.

Det är församlingens ”Våga Prova”-grupp som bjudit in honom. Temat för dagen är Samhällsansvar och Olle kommer att få svara på frågor och berätta om sitt arbete som präst och sjukhuspräst. ”Våga Prova”-gruppen kommer att medverka med textläsning, sång- och psalmval med mera. Man avslutar med samtal kring kaffeborden.

Det är församlingens ”Våga Prova”-grupp som bjudit in honom. Temat för dagen är Samhällsansvar och Olle kommer att få svara på frågor och berätta om sitt arbete som präst och sjukhuspräst. ”Våga Prova”-gruppen kommer att medverka med textläsning, sång- och psalmval med mera. Man avslutar med samtal kring kaffeborden.