2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Du kan

DAGENS DIKT: Folke Granath

Jag satt en dag och

funderade om livet

som helhet men också

om ett uttryck som lyder:

”en ann är så go

som en ann”

men en del personer

kan gå hela dagarna

och har det inte lätt

med sitt eget liv

men du kan lyckas

och du ska lyckas

av egen kraft eller med

hjälp av någon förstående

person som varit i samma

situation som du är i nu

men du måste satsa på dej

själv och ändra din livs-

stil helt och hållet så kan

också du se ljuset i tunneln.

Se tiden an

men det går

med tålamod

och envishet.

Jag satt en dag och

funderade om livet

som helhet men också

om ett uttryck som lyder:

”en ann är så go

som en ann”

men en del personer

kan gå hela dagarna

och har det inte lätt

med sitt eget liv

men du kan lyckas

och du ska lyckas

av egen kraft eller med

hjälp av någon förstående

person som varit i samma

situation som du är i nu

men du måste satsa på dej

själv och ändra din livs-

stil helt och hållet så kan

också du se ljuset i tunneln.

Se tiden an

men det går

med tålamod

och envishet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.