2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Hur tänkte ni nu, KUN?

Skolskjutsarna: "Det är lite rörigt i början av terminen" inte är försvarbart

I juni 2015 tog ni, kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors, beslut om ändringar gällande skolskjutsen.

Den ska efter beslutet integreras med linjetrafiken och, där det behövs, kompletteringstrafik. Avtal skrev sedan mellan Degerfors kommun och länstrafiken, där länstrafiken även fick ansvaret att handla upp kompletteringstrafik. Det låter ju bra på pappret, fler busslinjer, effektivt och tydligt och sen skulle man förstås kunna spara pengar på detta också.

Men tänkte ni någon gång tanken på hur det fungerar i praktiken? Tänkte ni på hur kartan ser ut i t ex Åtorp? En stor buss som kan köra längs väg 507 och hämta alla barn söder om Åtorp, utan att krångla sig ner på småvägarna i småbyarna. Låter ju som sagt effektivt/billigt och tydligt. Men i praktiken då?

En stor buss åker längs vägen och hämtar 20 elever, gissar på att 30-40 säten i busen är tomma. Elever som står vid sk ”hållplatser” längs en 70 väg, hållplatser som ligger på fel sida vägen i förhållande till hemmet = 70-vägen måste korsas. Hållplatserna är varken uppmärkta med skylt eller vägficka. Det finns på de flesta ställen inte ens vägren. DÄR ska de stå och vänta. Nu, men även i vinter med mörker och plogvallar,

De elever som har rätt till skjuts till hållplatsen får det med buss eller taxi. Som då åker från karlskoga/laxå, skjutsar ett eller två barn några kilometer, släpper av vid 70-vägen, åker i vissa fall tom bakom skolbussen tillbaka samma väg som skolan, och sen tillbaka dit den kom ifrån. Det måste ju vara jättebilligt för er? En karavan med en dåligt fylld stor buss följd av tomma småbussar? Pratade med en busschaufför som sa att man förr klarade denna skoltrafik med 3 mindre bussar. Fråga gärna länstrafiken hur många de kör med nu, gissar på minst 10. Fundera sen på hur det går för er budget och även för miljön. På en annan sträcka åker en stor buss och hämtar 4 elever, alltså 46 tomma sätten enligt chaufför.

Det jag menar är att det finns inte jättemånga barn här ute och vi bor utspritt. Att ha en stor busslinje funkar inte. Anslutningstrafiken till och från hållplatserna har också varit/är under all kritik. Chaufförerna har ingen aning om vilka barn som ska med och var de ska gå av, barnen själva får ropa. Ganska stort ansvar att lägga på ett barn som slutade på förskolan innan sommaren, tycker ni inte det?

Allting har varit rörigt och oklart. Kommunen skyller på länstrafiken och vice versa. Det är ingens fel, ingen tar ansvar. Föräldrar är missnöjda, skolpersonal är missnöjda, chaufförer är missnöjda och vill göra upp rutterna själva, men får inte. Vet ni varför? På grund av ert beslut. På grund av att ni tagit makten över detta så långt upp i hierarkin det bara går.

Som jag har förstått det har ni sammanträde på onsdag. Jag tycker att det minsta ni som ansvariga politiker ska göra är att kräva en rapport från ansvariga tjänstemän om hur skolskjutsen har funkat, hur många som är missnöjda. Fråga gärna rektorerna också. Det ni mer borde göra är att förtydliga hur tjänstemännen får/kan göra avsteg, för det där med linjetrafik som ni snitsigt kom på fungerar faktiskt inte. Ni kan även ställa frågan till länstrafiken när de tänker besikta färdvägen, för det får inte vi föräldrar svar på. Och varför ska kommunen bry sig om det? Jo, för att kommunen står som ansvariga för säkerheten vid hållplatser, enligt avtal mellan Degerfors kommun och länstrafiken.

Jag vill även tillägga att ”det är lite rörigt i början av terminen” inte är försvarbart. Det handlar om små barn, som ska ta sig till skolan på ett säkert sätt. Det ska fungera första skoldagen. Som det är nu är det flera föräldrar som skjutsar sina barn, fast de har laglig rätt till skolskjuts. Ni hade ett tag texten ”En lättbodd kommun” på infartsskyltarna. Prata gärna lite på sammanträdet om skolskjutsen gör kommunen ”lättbodd” nu.

Missnöjd förälder

 

Den ska efter beslutet integreras med linjetrafiken och, där det behövs, kompletteringstrafik. Avtal skrev sedan mellan Degerfors kommun och länstrafiken, där länstrafiken även fick ansvaret att handla upp kompletteringstrafik. Det låter ju bra på pappret, fler busslinjer, effektivt och tydligt och sen skulle man förstås kunna spara pengar på detta också.

Men tänkte ni någon gång tanken på hur det fungerar i praktiken? Tänkte ni på hur kartan ser ut i t ex Åtorp? En stor buss som kan köra längs väg 507 och hämta alla barn söder om Åtorp, utan att krångla sig ner på småvägarna i småbyarna. Låter ju som sagt effektivt/billigt och tydligt. Men i praktiken då?

En stor buss åker längs vägen och hämtar 20 elever, gissar på att 30-40 säten i busen är tomma. Elever som står vid sk ”hållplatser” längs en 70 väg, hållplatser som ligger på fel sida vägen i förhållande till hemmet = 70-vägen måste korsas. Hållplatserna är varken uppmärkta med skylt eller vägficka. Det finns på de flesta ställen inte ens vägren. DÄR ska de stå och vänta. Nu, men även i vinter med mörker och plogvallar,

De elever som har rätt till skjuts till hållplatsen får det med buss eller taxi. Som då åker från karlskoga/laxå, skjutsar ett eller två barn några kilometer, släpper av vid 70-vägen, åker i vissa fall tom bakom skolbussen tillbaka samma väg som skolan, och sen tillbaka dit den kom ifrån. Det måste ju vara jättebilligt för er? En karavan med en dåligt fylld stor buss följd av tomma småbussar? Pratade med en busschaufför som sa att man förr klarade denna skoltrafik med 3 mindre bussar. Fråga gärna länstrafiken hur många de kör med nu, gissar på minst 10. Fundera sen på hur det går för er budget och även för miljön. På en annan sträcka åker en stor buss och hämtar 4 elever, alltså 46 tomma sätten enligt chaufför.

Det jag menar är att det finns inte jättemånga barn här ute och vi bor utspritt. Att ha en stor busslinje funkar inte. Anslutningstrafiken till och från hållplatserna har också varit/är under all kritik. Chaufförerna har ingen aning om vilka barn som ska med och var de ska gå av, barnen själva får ropa. Ganska stort ansvar att lägga på ett barn som slutade på förskolan innan sommaren, tycker ni inte det?

Allting har varit rörigt och oklart. Kommunen skyller på länstrafiken och vice versa. Det är ingens fel, ingen tar ansvar. Föräldrar är missnöjda, skolpersonal är missnöjda, chaufförer är missnöjda och vill göra upp rutterna själva, men får inte. Vet ni varför? På grund av ert beslut. På grund av att ni tagit makten över detta så långt upp i hierarkin det bara går.

Som jag har förstått det har ni sammanträde på onsdag. Jag tycker att det minsta ni som ansvariga politiker ska göra är att kräva en rapport från ansvariga tjänstemän om hur skolskjutsen har funkat, hur många som är missnöjda. Fråga gärna rektorerna också. Det ni mer borde göra är att förtydliga hur tjänstemännen får/kan göra avsteg, för det där med linjetrafik som ni snitsigt kom på fungerar faktiskt inte. Ni kan även ställa frågan till länstrafiken när de tänker besikta färdvägen, för det får inte vi föräldrar svar på. Och varför ska kommunen bry sig om det? Jo, för att kommunen står som ansvariga för säkerheten vid hållplatser, enligt avtal mellan Degerfors kommun och länstrafiken.

Jag vill även tillägga att ”det är lite rörigt i början av terminen” inte är försvarbart. Det handlar om små barn, som ska ta sig till skolan på ett säkert sätt. Det ska fungera första skoldagen. Som det är nu är det flera föräldrar som skjutsar sina barn, fast de har laglig rätt till skolskjuts. Ni hade ett tag texten ”En lättbodd kommun” på infartsskyltarna. Prata gärna lite på sammanträdet om skolskjutsen gör kommunen ”lättbodd” nu.

Missnöjd förälder