2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Mat för god hälsa!

Äldreomsorg: Svar till Liz Silvergrund Elfsberg

Javisst om den bara är av sådan kvalitet att man äter den med god aptit.

Dina duktiga medhjälpare har jag aldrig ifrågasatt. De gör säkert allesammans ett så gott arbete de kan utifrån de ramar de fått. Se bara på personalen på Lötängen, där ytterligare en avdelning begärt att få laga maten. Men frågan dras i långbänk och du ifrågasatte till och med om de som redan lagar maten skulle få fortsätta. Det är fantastiskt att de vill ta på sig detta arbete och därigenom skapa hemmiljö åt de boende. Den avdelningen som redan lagar maten sparar in en bra slant på detta och man har kunnat skaffa personalförstärkning vilket i sin tur ger bättre arbetssituation för dem själva och en ökad trivsel för de gamla. Det är ovärderliga vinster.

Är mycket tacksam för alla positiva erkännanden jag fått för min förra artikel och ser det som att många med mig vill se förändringar i matordningen. Jag förstår att det är ett stort verksamhetsfält. Tror dock att det vore bra med lite mindre byråkrati och lite mera praktiskt handlande. De gamla har svårt att göra sig hörda och då måste vi ställa upp för dem, och komma ihåg att de har varit med och byggt upp det välstånd som de rättmätigt borde få ta del av.

Du erbjuder mig att kontakta dig om jag har flera synpunkter, det tänker jag inte göra för vilken nytta för de gamla skulle det ha?

Av någon anledning kommer jag att tänka på Don Quijotes fruktlösa fäktande mot väderkvarnarna.

Ulla Janson

Javisst om den bara är av sådan kvalitet att man äter den med god aptit.

Dina duktiga medhjälpare har jag aldrig ifrågasatt. De gör säkert allesammans ett så gott arbete de kan utifrån de ramar de fått. Se bara på personalen på Lötängen, där ytterligare en avdelning begärt att få laga maten. Men frågan dras i långbänk och du ifrågasatte till och med om de som redan lagar maten skulle få fortsätta. Det är fantastiskt att de vill ta på sig detta arbete och därigenom skapa hemmiljö åt de boende. Den avdelningen som redan lagar maten sparar in en bra slant på detta och man har kunnat skaffa personalförstärkning vilket i sin tur ger bättre arbetssituation för dem själva och en ökad trivsel för de gamla. Det är ovärderliga vinster.

Är mycket tacksam för alla positiva erkännanden jag fått för min förra artikel och ser det som att många med mig vill se förändringar i matordningen. Jag förstår att det är ett stort verksamhetsfält. Tror dock att det vore bra med lite mindre byråkrati och lite mera praktiskt handlande. De gamla har svårt att göra sig hörda och då måste vi ställa upp för dem, och komma ihåg att de har varit med och byggt upp det välstånd som de rättmätigt borde få ta del av.

Du erbjuder mig att kontakta dig om jag har flera synpunkter, det tänker jag inte göra för vilken nytta för de gamla skulle det ha?

Av någon anledning kommer jag att tänka på Don Quijotes fruktlösa fäktande mot väderkvarnarna.

Ulla Janson