2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Det är inte skött på bästa sätt

EN KOMMENTAR TILL TONY LUNDBERGS INLÄGG 30/8.

Jag är en tant i Bråten, som åker buss ibland. Hur ska man veta var man ska kliva på bussen, då det inte finns någon markering för busshållplats? Jag vet, att de börjar komma nu, men det har gått 2 veckor sedan ändringen infördes ! Det är inte att undra på, att folk reagerar. Jag hörde vid mötet på torget 16/8 att det ju inte är Länstrafiken, som är ansvarig för byggandet av hållplatser, utan Trafikverket, men då skulle man väl ha formulerat beställningen, så att det framgick, att det skulle vara klart 14/8, trots semestertider! Det finns ju tillfälliga hållplatsstolpar man kunde ha satt upp. Jag tror, att den här osäkerheten om vart man ska ta vägen, bidrar kraftigt till negativa reaktioner.

Tiderna för linje 333 är heller inte så lätt att räkna ut, dels då alla hållplatser inte står med i tidtabellen och att linjen är alldeles ny. Detta kanske blir bra i slutänden, men ni på Länstrafiken skulle kunna medge, att det inte har skötts på bästa sätt .

Agneta Bådagård

Jag är en tant i Bråten, som åker buss ibland. Hur ska man veta var man ska kliva på bussen, då det inte finns någon markering för busshållplats? Jag vet, att de börjar komma nu, men det har gått 2 veckor sedan ändringen infördes ! Det är inte att undra på, att folk reagerar. Jag hörde vid mötet på torget 16/8 att det ju inte är Länstrafiken, som är ansvarig för byggandet av hållplatser, utan Trafikverket, men då skulle man väl ha formulerat beställningen, så att det framgick, att det skulle vara klart 14/8, trots semestertider! Det finns ju tillfälliga hållplatsstolpar man kunde ha satt upp. Jag tror, att den här osäkerheten om vart man ska ta vägen, bidrar kraftigt till negativa reaktioner.

Tiderna för linje 333 är heller inte så lätt att räkna ut, dels då alla hållplatser inte står med i tidtabellen och att linjen är alldeles ny. Detta kanske blir bra i slutänden, men ni på Länstrafiken skulle kunna medge, att det inte har skötts på bästa sätt .

Agneta Bådagård