2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Löser inte problemen

Säger nej: Storregioner är inte svaret för sjukvården

Nya storregioner framställs nu som undermedicinen som ska lösa de flesta problem, allt från tillväxt, kommunikationer till sjukvård. Men det finns ingen koppling mellan stora regioner och bra resultat i sjukvården. Förslaget till ny storregion innebär i stället stora problem för länets sjukvård samtidigt som införandet innebär att all tid och kraft riskerar att läggas på organisationsbygge i stället för att utveckla sjukvården och lösa dess problem.

Om en mycket större organisation är nödvändig skulle det synas redan nu, i resultaten från Stockholm, Västra Götaland och Skåne med mycket större organisationer än landets övriga landsting. Ligger de i topp när det gäller medicinsk kvalitet, medicinska resultat, effektivitet eller ekonomi? Svaret är Nej. De landsting som ligger bra till i de flesta jämförelser är Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Eller har de stora regionerna lättare att rekrytera läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare till sjukvården? Även här är svaret nej. På ett område borde det bara kunna gå bättre för Örebro med en ny organisation och det gäller väntetider. Men det beror på att Örebro idag hör till de sämsta i landet, med långa köer till vården. Inte heller här finns det något samband mellan storlek och resultat utan de landsting som har korta köer är de som aktivt jobbar med att korta väntetiderna.

När det gäller kvalitet i sjukvården verkar det inte finnas något positivt samband mellan storlek och resultat. När Karlskoga lasarett, som enda sjukhus någonsin, fick utmärkelsen Svensk kvalitet var det resultatet av ett långvarigt och ihärdigt arbete på sjukhuset, av sjukhusets egna medarbetare. Det var inte ett resultat av en stor organisation.

Det nu liggande förslaget till storregion i Svealand skapar i stället mycket stora problem för Örebro läns sjukvård. En stor del av underlaget för den högspecialiserade sjukvården vid USÖ riskerar att åka till Göteborg i stället. Patienterna från Värmland ger den kritiska massa som är nödvändig för den högspecialiserade sjukvården, vilken i sin tur är bas för läkarutbildningen vid Universitetet. Även Karlskoga lasarett är beroende av patienter från Värmland. Det är helt fel för Örebro län med en storregion som bryter upp det goda samarbetet som vi har med Värmland.

Sjukvården står inför många utmaningar. Vi får allt fler äldre. Vården av både kroniker och multisjuka äldre måste bli bättre. Samarbetet mellan vårdcentraler och äldreomsorg måste utvecklas. Vårdens medarbetare måste ges bättre it- och stödsystem och arbetsplatserna måste bli attraktivare för att locka fler medarbetare till sjukvården. Köerna, inte minst i Örebro län, till operation och behandling måste kortas. Landsting och regioner behöver samarbeta mer om den specialiserade sjukvården (sjukhusvården) och fördela mer av uppgifterna mellan sjukhusen, också för att kunna följa med i den medicinska utvecklingen. Men det kan göras utan bildande av nya storregioner.

De flesta av utmaningarna måste hanteras och lösas nära patienten, sjukhusen, vårdcentralerna och kommunerna. De kräver ett aktivt och nära ledarskap som inte är fullt upptaget med att rita nya organisationsrutor i en storregion. Bildas den nya storregionen är risken stor att en stor del av lednings- och utvecklingskraften de kommande 10 åren läggs på byggandet av byråkratin och överbyggnaden, medan utvecklandet av sjukvården kommer i andra hand.

Vi i moderaterna vill utveckla sjukvården de kommande åren, därför säger vi nej till den föreslagna storregionen.

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M), Region Örebro län

Katarina Tolgfors

Oppositionsråd (M), Region Örebro län

Nya storregioner framställs nu som undermedicinen som ska lösa de flesta problem, allt från tillväxt, kommunikationer till sjukvård. Men det finns ingen koppling mellan stora regioner och bra resultat i sjukvården. Förslaget till ny storregion innebär i stället stora problem för länets sjukvård samtidigt som införandet innebär att all tid och kraft riskerar att läggas på organisationsbygge i stället för att utveckla sjukvården och lösa dess problem.

Om en mycket större organisation är nödvändig skulle det synas redan nu, i resultaten från Stockholm, Västra Götaland och Skåne med mycket större organisationer än landets övriga landsting. Ligger de i topp när det gäller medicinsk kvalitet, medicinska resultat, effektivitet eller ekonomi? Svaret är Nej. De landsting som ligger bra till i de flesta jämförelser är Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Eller har de stora regionerna lättare att rekrytera läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare till sjukvården? Även här är svaret nej. På ett område borde det bara kunna gå bättre för Örebro med en ny organisation och det gäller väntetider. Men det beror på att Örebro idag hör till de sämsta i landet, med långa köer till vården. Inte heller här finns det något samband mellan storlek och resultat utan de landsting som har korta köer är de som aktivt jobbar med att korta väntetiderna.

När det gäller kvalitet i sjukvården verkar det inte finnas något positivt samband mellan storlek och resultat. När Karlskoga lasarett, som enda sjukhus någonsin, fick utmärkelsen Svensk kvalitet var det resultatet av ett långvarigt och ihärdigt arbete på sjukhuset, av sjukhusets egna medarbetare. Det var inte ett resultat av en stor organisation.

Det nu liggande förslaget till storregion i Svealand skapar i stället mycket stora problem för Örebro läns sjukvård. En stor del av underlaget för den högspecialiserade sjukvården vid USÖ riskerar att åka till Göteborg i stället. Patienterna från Värmland ger den kritiska massa som är nödvändig för den högspecialiserade sjukvården, vilken i sin tur är bas för läkarutbildningen vid Universitetet. Även Karlskoga lasarett är beroende av patienter från Värmland. Det är helt fel för Örebro län med en storregion som bryter upp det goda samarbetet som vi har med Värmland.

Sjukvården står inför många utmaningar. Vi får allt fler äldre. Vården av både kroniker och multisjuka äldre måste bli bättre. Samarbetet mellan vårdcentraler och äldreomsorg måste utvecklas. Vårdens medarbetare måste ges bättre it- och stödsystem och arbetsplatserna måste bli attraktivare för att locka fler medarbetare till sjukvården. Köerna, inte minst i Örebro län, till operation och behandling måste kortas. Landsting och regioner behöver samarbeta mer om den specialiserade sjukvården (sjukhusvården) och fördela mer av uppgifterna mellan sjukhusen, också för att kunna följa med i den medicinska utvecklingen. Men det kan göras utan bildande av nya storregioner.

De flesta av utmaningarna måste hanteras och lösas nära patienten, sjukhusen, vårdcentralerna och kommunerna. De kräver ett aktivt och nära ledarskap som inte är fullt upptaget med att rita nya organisationsrutor i en storregion. Bildas den nya storregionen är risken stor att en stor del av lednings- och utvecklingskraften de kommande 10 åren läggs på byggandet av byråkratin och överbyggnaden, medan utvecklandet av sjukvården kommer i andra hand.

Vi i moderaterna vill utveckla sjukvården de kommande åren, därför säger vi nej till den föreslagna storregionen.

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M), Region Örebro län

Katarina Tolgfors

Oppositionsråd (M), Region Örebro län