2016-08-10 07:52

2016-08-10 07:52

Dags att agera

E18

Facit E18: Dödsolycka, incidenter, vägombyggnader, hasighetsöverträdelser, buller och oljud.

Fortlöpande diskussioner om åtgärder av genomfart Karlskoga. Trafikverket prioriterar ner byggande om förbifart. Trafikverket består av människor, människor har åsikter, åsikter kan påverkas. Karlskoga har valda politiker att tillgodose invånarnas intressen. Gör det, agera nu!

.Cecar-83.

 

Fortlöpande diskussioner om åtgärder av genomfart Karlskoga. Trafikverket prioriterar ner byggande om förbifart. Trafikverket består av människor, människor har åsikter, åsikter kan påverkas. Karlskoga har valda politiker att tillgodose invånarnas intressen. Gör det, agera nu!

.Cecar-83.

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.