2016-08-02 06:00

2016-08-02 06:00

Hjälpa varandra

GEMENSKAP

Jag har arbetat många år och hjälpt många gamla och sjuka.

När man ska rehabilitera människor som av olika anledningar behövde vår hjälp var vårt motto hjälp till självhjälp. Många sitter ensamma i sina lägenheter och vi vill att alla ska känna en gemenskap och behöver komma ut från sina rum.

Stor erfarenhet

När man ska rehabilitera människor som av olika anledningar behövde vår hjälp var vårt motto hjälp till självhjälp. Många sitter ensamma i sina lägenheter och vi vill att alla ska känna en gemenskap och behöver komma ut från sina rum.

Stor erfarenhet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.