2016-08-02 06:00

2016-08-02 06:00

Apropå yttrandefrihet

OFFENTLIGHET

Ja, man får tycka och skriva vad man vill. Offentlighetsprincipen och yttrandefriheten som är inskriven i Sveriges Grundlag för många år sedan är något som vi skall vara stolta och värna om.

Men vilka är det som sållar ut oss vanliga medborgares åsikter? Visserligen får man gå och rösta vart 3:e år på något parti och dess företrädare man hyser förtroende för.

Men för övrigt är det chefredaktörerna på tidningarna, TV, Radio och övrig massmedia som självsvådligt som beslutar vad som ”skall tas in”.

Ifrågasättande av landets försvarsförmåga och kritik mot den misslyckade intergrationspolitiken kommer aldrig ut. Därför finns det två forum där vi får yttra oss: det ena är ”Ring P1” det andra är Facebook. ”Pennan är alltid starkare än svärdet”!

Tommy

Men vilka är det som sållar ut oss vanliga medborgares åsikter? Visserligen får man gå och rösta vart 3:e år på något parti och dess företrädare man hyser förtroende för.

Men för övrigt är det chefredaktörerna på tidningarna, TV, Radio och övrig massmedia som självsvådligt som beslutar vad som ”skall tas in”.

Ifrågasättande av landets försvarsförmåga och kritik mot den misslyckade intergrationspolitiken kommer aldrig ut. Därför finns det två forum där vi får yttra oss: det ena är ”Ring P1” det andra är Facebook. ”Pennan är alltid starkare än svärdet”!

Tommy

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.