2016-07-29 06:00

2016-07-29 06:00

Vad händer?

KOMMUNEN:

När man går runt i Karlskoga idag undrar man om staden är i totalt förfall.

Ogräs efter gatorna, höga häckar i gatukorsningar, trottoarer som är igenväxta, ruttna bänkar. En båthamn som inte kan kallas båthamn. När man kommer efter det att kantgräs har klippts kan man tro att det är en gräsmatta man går på, allt gräs är utkastat på cykelbanan. Går man runt Stråningstorpsskolan ser man rutten träpanel, ruttna fönster. Polisen orkar inte åka ut när något händer, Stråningstorp är tydligen lågprioriterat. Är det bara torget som är intressant?

En som undrar vad som händer

 

Ogräs efter gatorna, höga häckar i gatukorsningar, trottoarer som är igenväxta, ruttna bänkar. En båthamn som inte kan kallas båthamn. När man kommer efter det att kantgräs har klippts kan man tro att det är en gräsmatta man går på, allt gräs är utkastat på cykelbanan. Går man runt Stråningstorpsskolan ser man rutten träpanel, ruttna fönster. Polisen orkar inte åka ut när något händer, Stråningstorp är tydligen lågprioriterat. Är det bara torget som är intressant?

En som undrar vad som händer