2016-07-28 06:00

2016-07-28 07:15

Ansvarslös politik

INSÄNDARE: Sluta undergräva vegovågen

Köttkonsumtionen störtdök årets första kvartal med 1,8 procent enligt Jordbruksverkets färdigställda statistik.

Karlshamns kommun tillkännagav förra veckan att vegetarisk mat införs som normalkost i skolorna. Men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) undergräver vegovågen genom att storsatsa på nya subventioner till kött- och mjölkindustrin vilket allvarligt skadar miljön. Det är en ansvarslös politik som inte är hållbar i längden.

I radioprogrammet Studio Ett berättade Bucht nyligen om stöd till mjölkindustrin på sammanlagt 673 miljoner kronor. Det är allvarligt att regeringen väljer att på detta sätt motarbeta den snabbt växande folkrörelsen för minskad köttkonsumtion som har ett mycket brett stöd av miljöorganisationer.

FN:s djuruppfödningsrapport ”Livestock’s Long Shadow” pekar ut djurhållningen som en av de allra största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Den toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar. Dessutom orsakar djurhållningen enorma utsläpp av växthusgaserna metan, dikväveoxid och koldioxid. Den globala kött- och mejeriproduktionen påverkar klimatet ungefär lika mycket som alla bilar, flygplan, båtar och lastbilar gör tillsammans, enligt FN.

I vintras sa landsbygdsministern att politiker inte ska komma med pekpinnar angående vad folk äter. Bucht förnekade då miljöproblematiken med köttindustrin. Istället valde regeringen alltså att subventionera djurindustrin med hundratals miljoner kronor. Slutsatsen är följaktligen att regeringen gärna lägger sig i vad folk äter men bara om det är mer kött och mjölk, vilket är fullkomligt absurt.

För att på allvar pressa ner köttkonsumtionen behövs en rationell livsmedelspolitik som innebär att det som är bra för miljön premieras. Naturskyddsföreningen rekommenderar en generell klimatavgift på all köttkonsumtion. Det framkommer i deras rapport ”Det subventionerade köttet”. Naturskyddsföreningens beräkningar visar att en sådan klimatavgift på kött skulle kunna landa på 20-25 kronor per kilo kött och ge intäkter till staten på 9-12 miljarder kronor årligen.

Det måste bli ett slut på regeringens matpopulistiska politik. För allmänintressets väl och ve är långt viktigare än att tillfredsställa köttindustrins kortsiktiga vinstintresse. Vegonorm i offentlig verksamhet, utbildningsinsatser i vegetarisk matlagning och informationskampanjer är exempel på möjliga politiska åtgärder. Men viktigast är införande av en skatt på kött. Allra helst kombinerat med sänkt moms på miljövänliga vegetabilier.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag

 

Karlshamns kommun tillkännagav förra veckan att vegetarisk mat införs som normalkost i skolorna. Men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) undergräver vegovågen genom att storsatsa på nya subventioner till kött- och mjölkindustrin vilket allvarligt skadar miljön. Det är en ansvarslös politik som inte är hållbar i längden.

I radioprogrammet Studio Ett berättade Bucht nyligen om stöd till mjölkindustrin på sammanlagt 673 miljoner kronor. Det är allvarligt att regeringen väljer att på detta sätt motarbeta den snabbt växande folkrörelsen för minskad köttkonsumtion som har ett mycket brett stöd av miljöorganisationer.

FN:s djuruppfödningsrapport ”Livestock’s Long Shadow” pekar ut djurhållningen som en av de allra största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Den toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar. Dessutom orsakar djurhållningen enorma utsläpp av växthusgaserna metan, dikväveoxid och koldioxid. Den globala kött- och mejeriproduktionen påverkar klimatet ungefär lika mycket som alla bilar, flygplan, båtar och lastbilar gör tillsammans, enligt FN.

I vintras sa landsbygdsministern att politiker inte ska komma med pekpinnar angående vad folk äter. Bucht förnekade då miljöproblematiken med köttindustrin. Istället valde regeringen alltså att subventionera djurindustrin med hundratals miljoner kronor. Slutsatsen är följaktligen att regeringen gärna lägger sig i vad folk äter men bara om det är mer kött och mjölk, vilket är fullkomligt absurt.

För att på allvar pressa ner köttkonsumtionen behövs en rationell livsmedelspolitik som innebär att det som är bra för miljön premieras. Naturskyddsföreningen rekommenderar en generell klimatavgift på all köttkonsumtion. Det framkommer i deras rapport ”Det subventionerade köttet”. Naturskyddsföreningens beräkningar visar att en sådan klimatavgift på kött skulle kunna landa på 20-25 kronor per kilo kött och ge intäkter till staten på 9-12 miljarder kronor årligen.

Det måste bli ett slut på regeringens matpopulistiska politik. För allmänintressets väl och ve är långt viktigare än att tillfredsställa köttindustrins kortsiktiga vinstintresse. Vegonorm i offentlig verksamhet, utbildningsinsatser i vegetarisk matlagning och informationskampanjer är exempel på möjliga politiska åtgärder. Men viktigast är införande av en skatt på kött. Allra helst kombinerat med sänkt moms på miljövänliga vegetabilier.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag