2016-07-13 06:00

2016-07-13 06:00

Vi måste samarbeta

BREXIT: Enade vi stå, splittrade vi sargade förgå

England lämnar EU, om de kommer att följa folkomröstningen? Det kommer att förändra Europa, vilket får världens börser att bli ostabila under en tid. Sannolikt kommer det att försvaga tryggheten för många i vår värld, under svåröverskådlig tid, vilket påverkar även vårt land.

Samtidigt ger Englands utträde ur unionen möjligheten till omstruktureringar i Europa som inte nödvändigtvis måste i förlängningen ge oss sämre livsvillkor, även om den risken finns.

Det finns ett talesätt som säger, att kriser är uppfinningarnas moder, vilket det finns ett mått av sanning i.

En skilsmässa måste inte innebära att alla parter får det sämre. Det finns fall där skilsmässor förbättrat livsvillkoren för de som är inblandade, vilket åtminstone är den ena partens version före skilsmässan.

Hur det kommer att bli i Europa beror delvis på vilka kvalitéer ingenjörerna i Bryssel är utrustade med. Nu gäller det att vi får se att man i Bryssel visar att man är värda de präktiga löner som de uppbär. Alternativet kan annars bli att röster i andra länder höjs på ett liknande sätt som i England, vilket kan leda till en fortsatt demontering av EU.

Jag tror att ett samarbete i Europa typ EU är nödvändigt för att lösa en del problem. Men att EU lägger sig i allt som nationalstaterna bör klara på egen hand fruktar jag att det endast leder till fortsatt splittring. Det gäller alltså att de klåfingriga i Bryssel håller sina fingrar och tungor i styr.

Ett talesätt som innehåller ett mått av sanning säger: Enade vi stå, splittrade vi sargade förgå.

Anders L. Larsson

 

Samtidigt ger Englands utträde ur unionen möjligheten till omstruktureringar i Europa som inte nödvändigtvis måste i förlängningen ge oss sämre livsvillkor, även om den risken finns.

Det finns ett talesätt som säger, att kriser är uppfinningarnas moder, vilket det finns ett mått av sanning i.

En skilsmässa måste inte innebära att alla parter får det sämre. Det finns fall där skilsmässor förbättrat livsvillkoren för de som är inblandade, vilket åtminstone är den ena partens version före skilsmässan.

Hur det kommer att bli i Europa beror delvis på vilka kvalitéer ingenjörerna i Bryssel är utrustade med. Nu gäller det att vi får se att man i Bryssel visar att man är värda de präktiga löner som de uppbär. Alternativet kan annars bli att röster i andra länder höjs på ett liknande sätt som i England, vilket kan leda till en fortsatt demontering av EU.

Jag tror att ett samarbete i Europa typ EU är nödvändigt för att lösa en del problem. Men att EU lägger sig i allt som nationalstaterna bör klara på egen hand fruktar jag att det endast leder till fortsatt splittring. Det gäller alltså att de klåfingriga i Bryssel håller sina fingrar och tungor i styr.

Ett talesätt som innehåller ett mått av sanning säger: Enade vi stå, splittrade vi sargade förgå.

Anders L. Larsson