2016-07-13 06:00

2016-07-13 06:00

Snurrigt feltänk

P-SNURRA

Parkeringssnurra införs på takparkeringen.

NEJ!Inför dubbel avgift på denna miljöstörande parkering.

Koldioxidutsläppet är skrämmande i uppåtgående tillfarten.

Cecarr-83

Parkeringssnurra införs på takparkeringen.

NEJ!Inför dubbel avgift på denna miljöstörande parkering.

Koldioxidutsläppet är skrämmande i uppåtgående tillfarten.

Cecarr-83