2016-07-11 15:13

2016-07-11 15:13

Länge leve grundlagar

YTTRANDEFRIHET: Bevare oss för ett samhälle där en kulturradikal elit har ensamrätt

Torsdagen 7 juli fanns en insändare författad av en viss Mattias Elensjö.

Den hade rubriken "Förbjud rasistiska organisationer!". Detta kanske låter bra för somliga men jag blir snarast rädd. Författaren verkar inte ha funderat på varför rasistiska organisationer har uppstått på senare år. Jag kan nämligen inte minnas att sådana fanns eller spelade någon roll i vårt land före 1990.

Det verkar alltså troligt att de politiska eller snarare ekonomiska förutsättningarna försämrats sedan dess för många svenskar. Om så är fallet är det i högsta grad önskvärt att dessa problem får ventileras både offentligt och privat utan pekpinnar från s k antirasister. Detta tillhör våra grundlagsskyddade rättigheter och är en förutsättning för en balans mellan demokratiskt styre och olika sorters friheter (t ex religionsfrihet, yttrande-frihet och föreningsfrihet). Våra grundlagsskyddade friheter innebär även att rasister eller antirasister inte får störa den allmänna ordningen eller att med våld hindra meningsmotståndare att framföra sina åsikter.

I det samhälle som jag vill leva i får alltså Mattias Elensjö tåla att för honom obehagliga sanningar inte tystas ner utan debatteras öppet. Bevare oss väl för ett samhälle där en kulturradikal elit har ensamrätt till åsiktsbildningen!

Av en tillfällighet bar dagens (tänkvärda) Ledare i KT rubriken: „Tar inte judehatet på allvar”. I den kritiseras socialdemokraterna för att de alltid är emot antisemitism när de talar med judar men inte skyltar med det i sammanhang där judehatet är utbrett. Är de rädda för att bli stämplade som islamofober.......?”

C.W.

 

Den hade rubriken "Förbjud rasistiska organisationer!". Detta kanske låter bra för somliga men jag blir snarast rädd. Författaren verkar inte ha funderat på varför rasistiska organisationer har uppstått på senare år. Jag kan nämligen inte minnas att sådana fanns eller spelade någon roll i vårt land före 1990.

Det verkar alltså troligt att de politiska eller snarare ekonomiska förutsättningarna försämrats sedan dess för många svenskar. Om så är fallet är det i högsta grad önskvärt att dessa problem får ventileras både offentligt och privat utan pekpinnar från s k antirasister. Detta tillhör våra grundlagsskyddade rättigheter och är en förutsättning för en balans mellan demokratiskt styre och olika sorters friheter (t ex religionsfrihet, yttrande-frihet och föreningsfrihet). Våra grundlagsskyddade friheter innebär även att rasister eller antirasister inte får störa den allmänna ordningen eller att med våld hindra meningsmotståndare att framföra sina åsikter.

I det samhälle som jag vill leva i får alltså Mattias Elensjö tåla att för honom obehagliga sanningar inte tystas ner utan debatteras öppet. Bevare oss väl för ett samhälle där en kulturradikal elit har ensamrätt till åsiktsbildningen!

Av en tillfällighet bar dagens (tänkvärda) Ledare i KT rubriken: „Tar inte judehatet på allvar”. I den kritiseras socialdemokraterna för att de alltid är emot antisemitism när de talar med judar men inte skyltar med det i sammanhang där judehatet är utbrett. Är de rädda för att bli stämplade som islamofober.......?”

C.W.