2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Angående skyltfönster

:

Svar till Ola Karlsson. Moderata oppositionsrådet Ola Karlsson har i en debattartikel, anklagat vi styrande socialdemokrater i Region Örebro län för stora sprickor i S skyltfönster i regionen.

Han inleder med att sjukvården i Örebro län borde vara ett perfekt socialdemokratiskt skyltfönster, eftersom vi fått väljarnas förtroende att styra hälso- och sjukvården i nästan ett sekel. Sen följer sedvanlig kritik och slutsats att S-ledningen verkar ha tappat greppet om ekonomin. Ändring behövs, skriver Ola Karlsson – detta trots att vi haft ett positivt resultat i landstinget/regionen ända sedan 2004.

Eftersom Ola Karlsson aldrig har varit med och styrt hälso- och sjukvården, utan under alla år suttit i baksätet och kritiserat, vore det intressant att få ett mer konkret förslag vad han har för moderat undergörande recept, förutom mer privat vård och högre avgifter för dem som behöver sjukvården?

I Örebro län har vi byggt upp en hälso- och sjukvård utöver det vanliga i ett län som vårt. Vi driver tre akutsjukhus med universitetssjukvård och vi har tillsammans med andra lyckats starta läkarutbildning i Örebro mot alla odds. Men jag sticker inte under stol med att svensk sjukvård möter stora utmaningar idag. Det syns också i moderatstyrda landsting som Stockholm och Värmland. Bristen på läkare och sjuksköterskor gäller hela Sverige och drabbar också oss. Allt mer går att göra för att hjälpa allt fler människor – det är mycket positivt, men det innebär också ökande kostnader.

Vi anklagas av moderaten Ola Karlsson för vanskött ekonomi. Sanningen är den att Region Örebro län är bland de bästa i landet när det gäller det totala årsresultatet för 2015. Precis som i landet i övrigt ökar kostnaderna för vården, men sant är att vår nettokostnadsökning för sjukvård 2015 blev den högsta i landet, tillsammans med Kronoberg.

Vi har tagit tag i frågan och kan nu se att nettokostnadsökningen på drygt 7 procent i december 2015 minskat till cirka 3 procent nu i juni 2016. Regionens ekonomi är fortsatt stark, men vi, liksom övriga landsting och regioner, måste ta tag i sjukvårdens underskott. Bland de åtgärder som vi har vidtagit för att ha fortsatt kontroll på ekonomin är att vi infört en ny hälso- och sjukvårdsorganisation med närsjukvård och länskliniker för att erbjuda alla länsinvånare en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av bästa möjliga kvalitet, vi har samlat ansvaret för hälso- och sjukvården och ekonomin för att få en effektivare styrning och vi har antagit en handlingsplan för ekonomi i balans som en del i att säkerställa att Region Örebro läns invånare får maximal patientnytta för de pengar som används till hälso- och sjukvård.

Vi kommer att ha stora kostnader för framtidsinvesteringar, som till exempel H-huset på Universitetssjukhuset Örebro och för kollektivtrafik. Genom att ha en ekonomi i balans kan vi investera i nödvändiga framtidssatsningar som även fortsättningsvis ska garantera en vård med hög kvalitet.

När det gäller vårdens finansiering står vi socialdemokrater i motsats till moderaterna, som gärna ser höjda patientavgifter. Vi är återhållsamma med att höja avgifterna i vården, eftersom vi vet att det drabbar dem med svagast ekonomi. Vår ambition är att ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Därför har vi bland annat infört följande:

• Fri sjukvård för alla under 25 år.

• Alla över 85 år betalar inte de avgifter som ingår i högkostnadsskydd för besök.

• Fria glasögon för barn.

• Avgiftsfri mammografi från 1 juli i år.

Vi fokuserar på att korta väntetiderna för cancersjuka, vi fortsätter bygga ut e-tjänster som också förbättrar tillgängligheten, och vad gäller förebyggande vård satsar vi på att öka kvinnors deltagande i mammografiscreening och gynekologisk cellprovtagning, samt att sprida det tobakspreventiva arbetet. Region Örebro län är en av sju regioner/landsting som hittills gått med i opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame -Rökfritt Sverige 2025.

Detta är en del av det socialdemokratiska skyltfönstret i Region Örebro län, för att använda Ola Karlssons vokabulär. Något eget skyltfönster har inte moderaterna här att visa upp, eftersom man inte haft ansvar och suttit i styrande ställning. Jag vill inte förhäva mig – som socialdemokrat är jag stolt över det vi gjort, men inte nöjd. Vi har många stora utmaningar som återstår. Dock slås jag av tänkespråket: Världen består av två slags människor: de som går före och gör något, och de som går efter och kritiserar. Ibland kan jag tycka att det också stämmer in på politiska partier i vårt län.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

regionstyrelsens ordförande

Svar till Ola Karlsson. Moderata oppositionsrådet Ola Karlsson har i en debattartikel, anklagat vi styrande socialdemokrater i Region Örebro län för stora sprickor i S skyltfönster i regionen.

Han inleder med att sjukvården i Örebro län borde vara ett perfekt socialdemokratiskt skyltfönster, eftersom vi fått väljarnas förtroende att styra hälso- och sjukvården i nästan ett sekel. Sen följer sedvanlig kritik och slutsats att S-ledningen verkar ha tappat greppet om ekonomin. Ändring behövs, skriver Ola Karlsson – detta trots att vi haft ett positivt resultat i landstinget/regionen ända sedan 2004.

Eftersom Ola Karlsson aldrig har varit med och styrt hälso- och sjukvården, utan under alla år suttit i baksätet och kritiserat, vore det intressant att få ett mer konkret förslag vad han har för moderat undergörande recept, förutom mer privat vård och högre avgifter för dem som behöver sjukvården?

I Örebro län har vi byggt upp en hälso- och sjukvård utöver det vanliga i ett län som vårt. Vi driver tre akutsjukhus med universitetssjukvård och vi har tillsammans med andra lyckats starta läkarutbildning i Örebro mot alla odds. Men jag sticker inte under stol med att svensk sjukvård möter stora utmaningar idag. Det syns också i moderatstyrda landsting som Stockholm och Värmland. Bristen på läkare och sjuksköterskor gäller hela Sverige och drabbar också oss. Allt mer går att göra för att hjälpa allt fler människor – det är mycket positivt, men det innebär också ökande kostnader.

Vi anklagas av moderaten Ola Karlsson för vanskött ekonomi. Sanningen är den att Region Örebro län är bland de bästa i landet när det gäller det totala årsresultatet för 2015. Precis som i landet i övrigt ökar kostnaderna för vården, men sant är att vår nettokostnadsökning för sjukvård 2015 blev den högsta i landet, tillsammans med Kronoberg.

Vi har tagit tag i frågan och kan nu se att nettokostnadsökningen på drygt 7 procent i december 2015 minskat till cirka 3 procent nu i juni 2016. Regionens ekonomi är fortsatt stark, men vi, liksom övriga landsting och regioner, måste ta tag i sjukvårdens underskott. Bland de åtgärder som vi har vidtagit för att ha fortsatt kontroll på ekonomin är att vi infört en ny hälso- och sjukvårdsorganisation med närsjukvård och länskliniker för att erbjuda alla länsinvånare en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av bästa möjliga kvalitet, vi har samlat ansvaret för hälso- och sjukvården och ekonomin för att få en effektivare styrning och vi har antagit en handlingsplan för ekonomi i balans som en del i att säkerställa att Region Örebro läns invånare får maximal patientnytta för de pengar som används till hälso- och sjukvård.

Vi kommer att ha stora kostnader för framtidsinvesteringar, som till exempel H-huset på Universitetssjukhuset Örebro och för kollektivtrafik. Genom att ha en ekonomi i balans kan vi investera i nödvändiga framtidssatsningar som även fortsättningsvis ska garantera en vård med hög kvalitet.

När det gäller vårdens finansiering står vi socialdemokrater i motsats till moderaterna, som gärna ser höjda patientavgifter. Vi är återhållsamma med att höja avgifterna i vården, eftersom vi vet att det drabbar dem med svagast ekonomi. Vår ambition är att ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Därför har vi bland annat infört följande:

• Fri sjukvård för alla under 25 år.

• Alla över 85 år betalar inte de avgifter som ingår i högkostnadsskydd för besök.

• Fria glasögon för barn.

• Avgiftsfri mammografi från 1 juli i år.

Vi fokuserar på att korta väntetiderna för cancersjuka, vi fortsätter bygga ut e-tjänster som också förbättrar tillgängligheten, och vad gäller förebyggande vård satsar vi på att öka kvinnors deltagande i mammografiscreening och gynekologisk cellprovtagning, samt att sprida det tobakspreventiva arbetet. Region Örebro län är en av sju regioner/landsting som hittills gått med i opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame -Rökfritt Sverige 2025.

Detta är en del av det socialdemokratiska skyltfönstret i Region Örebro län, för att använda Ola Karlssons vokabulär. Något eget skyltfönster har inte moderaterna här att visa upp, eftersom man inte haft ansvar och suttit i styrande ställning. Jag vill inte förhäva mig – som socialdemokrat är jag stolt över det vi gjort, men inte nöjd. Vi har många stora utmaningar som återstår. Dock slås jag av tänkespråket: Världen består av två slags människor: de som går före och gör något, och de som går efter och kritiserar. Ibland kan jag tycka att det också stämmer in på politiska partier i vårt län.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

regionstyrelsens ordförande