2016-06-27 06:00

2016-06-27 06:00

Lyssna på politikerna

INSÄNDARE

82 procent av de ledande kommunföreträdarna i Örebro län anser att bredband är samhällskritisk infrastruktur. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens nya bredbandsenkät.

Fortfarande saknar dock 32 procent av alla hushåll i länet tillgång till en snabb och modern fiberuppkoppling. När samhället digitaliseras i allt snabbare takt är det än viktigare att vi inte lämnar någon utanför. Just därför måste regeringen göra sitt yttersta för att främja den fortsatta fiberutbyggnaden. Tyvärr uppger 80 procent av de ledande kommunföreträdarna att de inte är nöjda med regeringens bredbandspolitik. En alldeles för hög siffra.

Ytterligare stödmedel efterfrågas men också tydligare regler. Av de som inte anser att regeringen gör tillräckligt för bredbandsutbyggnaden uppger 75 procent att regelverket kring Jordbruksverkets stöd för bredbandsutbyggnad behöver förenklas.

Om Sverige ska kunna leva upp till regeringens vision, om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, måste givetvis våra ledande kommunföreträdare känna att de har rätt stöd och verktyg. Självklart måste också myndigheternas regelverk vara tydliga och rättvisa så att alla inblandade vet vad de har att förhålla sig till.

Nu är det viktigt att både Jordbruksverket och dess huvudman, regeringen, tar till sig av kommunernas synpunkter och önskemål. Det är också av yttersta vikt att vår nytillträdde digitaliseringsminister Peter Eriksson sätter sig in i frågan och lyssnar på vad marknadens olika aktörer behöver för att fortsätta bygga ut bredbandet.

Tack vare den svenska bredbandsmodellen är vi bland de bästa i världen på bredbandsområdet. Både när det kommer till utbyggnad och slutkundspriser. Om vi dessutom får ett tydligare regelverk och ett starkare engagemang från regeringen har vi alla förutsättningar som finns för att leva upp till visionen om att bli världsbäst på digitalisering.

Mats Berggren, ordförande Svenska StadsnätsföreningenMikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

Fortfarande saknar dock 32 procent av alla hushåll i länet tillgång till en snabb och modern fiberuppkoppling. När samhället digitaliseras i allt snabbare takt är det än viktigare att vi inte lämnar någon utanför. Just därför måste regeringen göra sitt yttersta för att främja den fortsatta fiberutbyggnaden. Tyvärr uppger 80 procent av de ledande kommunföreträdarna att de inte är nöjda med regeringens bredbandspolitik. En alldeles för hög siffra.

Ytterligare stödmedel efterfrågas men också tydligare regler. Av de som inte anser att regeringen gör tillräckligt för bredbandsutbyggnaden uppger 75 procent att regelverket kring Jordbruksverkets stöd för bredbandsutbyggnad behöver förenklas.

Om Sverige ska kunna leva upp till regeringens vision, om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, måste givetvis våra ledande kommunföreträdare känna att de har rätt stöd och verktyg. Självklart måste också myndigheternas regelverk vara tydliga och rättvisa så att alla inblandade vet vad de har att förhålla sig till.

Nu är det viktigt att både Jordbruksverket och dess huvudman, regeringen, tar till sig av kommunernas synpunkter och önskemål. Det är också av yttersta vikt att vår nytillträdde digitaliseringsminister Peter Eriksson sätter sig in i frågan och lyssnar på vad marknadens olika aktörer behöver för att fortsätta bygga ut bredbandet.

Tack vare den svenska bredbandsmodellen är vi bland de bästa i världen på bredbandsområdet. Både när det kommer till utbyggnad och slutkundspriser. Om vi dessutom får ett tydligare regelverk och ett starkare engagemang från regeringen har vi alla förutsättningar som finns för att leva upp till visionen om att bli världsbäst på digitalisering.

Mats Berggren, ordförande Svenska StadsnätsföreningenMikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen