2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Struntar i skyltningen

Trafik:

På den delen av Noravägen som sträcker sig mellan Norrleden och ner till korsningen till Gråbovägen är högsta tillåtna fordonsvikten 3,5 ton enligt skyltning.

Något som inte efterlevs.

Det är inte en och annan tung lastbil som bryter mot den begränsningen utan det är en strid ström av tunga fordon som passerar dagligen med allt vad det innebär av slitage av vägen och olägenheter för oss som bor intill vägen.

Polisen har ibland fartkontroll på sträckningen men verkar inte bry sig om vad som gäller utan låter den ena efter den andra tunga lastbilen passera utan att agera. Skulle vara intressant att få ett svar på varför inget görs åt det här från trafikansvarig på kommunen eller någon från polisen.

Trött på potthålen

På den delen av Noravägen som sträcker sig mellan Norrleden och ner till korsningen till Gråbovägen är högsta tillåtna fordonsvikten 3,5 ton enligt skyltning.

Något som inte efterlevs.

Det är inte en och annan tung lastbil som bryter mot den begränsningen utan det är en strid ström av tunga fordon som passerar dagligen med allt vad det innebär av slitage av vägen och olägenheter för oss som bor intill vägen.

Polisen har ibland fartkontroll på sträckningen men verkar inte bry sig om vad som gäller utan låter den ena efter den andra tunga lastbilen passera utan att agera. Skulle vara intressant att få ett svar på varför inget görs åt det här från trafikansvarig på kommunen eller någon från polisen.

Trött på potthålen