2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Stora sprickor i S skyltfönster

Länet:

Efter nära 100 års oavbrutet maktinnehav borde sjukvården i Örebro län vara ett perfekt socialdemokratiskt skyltfönster. Här har S kunnat pröva och genomföra alla sina modeller för att nå resultat. Men den senaste delårsrapporten visar på många problem. Köerna till operation och behandling fortsätter att vara mycket långa. Ekonomin i sjukvården visar stora underskott trots hög landstingsskatt. Trots allt fler anställda läkare och sjuksköterskor står många vårdplatser stängda och sjukfrånvaron fortsätter att öka, till oroande höga nivåer.

Sjukvårdens kanske allra viktigaste uppgift, att ge vård och behandling till sjuka, klaras dåligt i vårt S-styrda län. I flera år har vårt län tillhört de sämsta i landet på att erbjuda operation eller behandling i specialistvården i tid. Var tredje patient får vänta mer än 60 dagar på ett första besök i specialistvården och nästan varannan får vänta mer än 60 dagar på sin operation eller behandling. Det duger inte! Det ska inte behöva vara så att fler än 1400 patienter väntar mer än 90 dagar på operation. Det duger inte att elever tvingas vänta åratal för att få sin dyslexi -diagnos och den hjälp som behövs för att kunna klara skolan.

Även ekonomin i sjukvården är ett stort problem. Resultatet per den sista april är nära 200 miljoner back i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Trots stora tillskott och arbete med en handlingsplan fortsätter sjukvården att visa stora underskott. S-ledningen verkar ha tappat greppet om ekonomin. Förra året skyllde S underskottet på att det var fel politisk organisation, vi får se vad bortförklaringen blir i år. Oavsett förklaring är det helt nödvändigt att få ekonomin i balans, både för att klara byggnation av nytt H-hus på USÖ men även för att klara de stora utmaningar som både pensioner, allt fler äldre och den tekniska utvecklingen innebär.

Delårsrapporten visar att antalet medarbetare i sjukvården stadigt ökar. Aldrig tidigare har vi haft så många läkare och sjuksköterskor anställda i länets sjukvård som nu. Sedan 2009 har antalet årsarbetare ökat med cirka 11 procent. Ändå tvingas många vårdplatser stå tomma och outnyttjade pga. av brist på personal!? Antalet vårdplatser under samma tid, 2009-2015, har minskat med nära 25 procent. Siffrorna pekar på brister i effektivitet. Min bild är att dåliga stödsystem, brister i organisationen och ledarskap leder till att många av vårdens medarbetare varken kan eller får utnyttja sin kompetens eller kunnande på rätt sätt.

Ett annat symptom på brister är de höga och stigande sjuktalen. Sjukfrånvaron är oroande hög i regionens organisation. Delårsrapporten visar att sjukfrånvaron nu är uppe i 7 procent totalt, en ökning 0,4 procent på ett år. Med Regionens cirka 10.000 anställda motsvarar det cirka 700 sjukskrivna. Jämförelsevis är det bara två förvaltningar som har fler anställda och bara fyra yrkeskategorier som är större. Vissa enheter sticker ut med skrämmande höga tal, som ex Regionservice med 10,9 procent samt Närvårdsområde söder med 11,54 procent i sjukfrånvaro jan-mars 2016. Det är extra oroande att det framförallt är kvinnor som drabbas och att det är långtidsfrånvaron som ökar.

Det är tydligt att Region Örebro län behöver ett nytt ledarskap. När nära 100 års S-styre ger de här resultaten behövs ändring. Det behövs tilltro till vårdens medarbetare, bättre stödsystem och en organisation som tar tillvara all den kraft som läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och alla andra yrkesgrupper har. Det behövs också en öppenhet för andra vårdgivare, fler kan och ska få möjlighet att utveckla sjukvården i vårt län. För att den som är sjuk ska kunna få vård i tid, inte som idag vänta i en vårdkö.

Ola Karlsson

oppositionsråd (M) Region Örebro län

Efter nära 100 års oavbrutet maktinnehav borde sjukvården i Örebro län vara ett perfekt socialdemokratiskt skyltfönster. Här har S kunnat pröva och genomföra alla sina modeller för att nå resultat. Men den senaste delårsrapporten visar på många problem. Köerna till operation och behandling fortsätter att vara mycket långa. Ekonomin i sjukvården visar stora underskott trots hög landstingsskatt. Trots allt fler anställda läkare och sjuksköterskor står många vårdplatser stängda och sjukfrånvaron fortsätter att öka, till oroande höga nivåer.

Sjukvårdens kanske allra viktigaste uppgift, att ge vård och behandling till sjuka, klaras dåligt i vårt S-styrda län. I flera år har vårt län tillhört de sämsta i landet på att erbjuda operation eller behandling i specialistvården i tid. Var tredje patient får vänta mer än 60 dagar på ett första besök i specialistvården och nästan varannan får vänta mer än 60 dagar på sin operation eller behandling. Det duger inte! Det ska inte behöva vara så att fler än 1400 patienter väntar mer än 90 dagar på operation. Det duger inte att elever tvingas vänta åratal för att få sin dyslexi -diagnos och den hjälp som behövs för att kunna klara skolan.

Även ekonomin i sjukvården är ett stort problem. Resultatet per den sista april är nära 200 miljoner back i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Trots stora tillskott och arbete med en handlingsplan fortsätter sjukvården att visa stora underskott. S-ledningen verkar ha tappat greppet om ekonomin. Förra året skyllde S underskottet på att det var fel politisk organisation, vi får se vad bortförklaringen blir i år. Oavsett förklaring är det helt nödvändigt att få ekonomin i balans, både för att klara byggnation av nytt H-hus på USÖ men även för att klara de stora utmaningar som både pensioner, allt fler äldre och den tekniska utvecklingen innebär.

Delårsrapporten visar att antalet medarbetare i sjukvården stadigt ökar. Aldrig tidigare har vi haft så många läkare och sjuksköterskor anställda i länets sjukvård som nu. Sedan 2009 har antalet årsarbetare ökat med cirka 11 procent. Ändå tvingas många vårdplatser stå tomma och outnyttjade pga. av brist på personal!? Antalet vårdplatser under samma tid, 2009-2015, har minskat med nära 25 procent. Siffrorna pekar på brister i effektivitet. Min bild är att dåliga stödsystem, brister i organisationen och ledarskap leder till att många av vårdens medarbetare varken kan eller får utnyttja sin kompetens eller kunnande på rätt sätt.

Ett annat symptom på brister är de höga och stigande sjuktalen. Sjukfrånvaron är oroande hög i regionens organisation. Delårsrapporten visar att sjukfrånvaron nu är uppe i 7 procent totalt, en ökning 0,4 procent på ett år. Med Regionens cirka 10.000 anställda motsvarar det cirka 700 sjukskrivna. Jämförelsevis är det bara två förvaltningar som har fler anställda och bara fyra yrkeskategorier som är större. Vissa enheter sticker ut med skrämmande höga tal, som ex Regionservice med 10,9 procent samt Närvårdsområde söder med 11,54 procent i sjukfrånvaro jan-mars 2016. Det är extra oroande att det framförallt är kvinnor som drabbas och att det är långtidsfrånvaron som ökar.

Det är tydligt att Region Örebro län behöver ett nytt ledarskap. När nära 100 års S-styre ger de här resultaten behövs ändring. Det behövs tilltro till vårdens medarbetare, bättre stödsystem och en organisation som tar tillvara all den kraft som läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och alla andra yrkesgrupper har. Det behövs också en öppenhet för andra vårdgivare, fler kan och ska få möjlighet att utveckla sjukvården i vårt län. För att den som är sjuk ska kunna få vård i tid, inte som idag vänta i en vårdkö.

Ola Karlsson

oppositionsråd (M) Region Örebro län