2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Vill tänka efter först

Hotellplaner: Svar till Catarinas ledare "Tiden kan ju inte stå stilla"

Det är intressant hur saker och ting tydligen kan misstolkas. Vi skickade in en insändare ”Tankar kring ,.,.,..”i den insändaren ifrågasätter vi placeringen av tillfälligt hotell och permanent hotell.

Detta har nu tolkats av Catarina som att vi skulle vara motsträviga och att vi vill att tiden skulle stå stilla! Hur det kan misstolkas vet jag inte då vi skriver ”Vi har vi ett antal tillfällen kunnat läsa om att hotellkedjor önskar etablera sig här i vår stad och de har då tänkt placera sig på tomten där Katrinedalsskolan tidigare stod. Denna tomt är idealisk för detta då den har närheten till både centrum och flertalet restauranger. Utrymme finns för att kunna bygga ett hotell som uppfyller både antal rum och konferensanläggningar.”

Har det verkligen utretts OM det behövs ytterligare hotell i staden? Vi är inte helt övertygade om det. Låt oss se på detta långsiktigt för just för tillfället saknas det hotellrum 3-4 ggr/år men om vi skulle bygga upp detta nu tilltänkta hotell så har vi inom 5 år Karlskoga Hotell 88 rum, Alfred Nobel 72 rum Skyskrapan 40-60 rum, Bofors hotell 28 rum Zlafen Hotell 10 rum plus vandrarhem. Finns det verkligen täckning för att driva runt alla dessa hotell året runt? Att vi har fullt 3-4 gånger per år täcker inte kostnaderna för att driva runt hotellen resterande året. Att bygga hotellrum för att täcka alla tillfällen är inte ekonomiskt försvarbart då det resterande nätter skulle vara många rum outnyttjade. Något hotell kommer troligtvis inte att överleva.

Men en tanke som också kommer upp vad gäller dessa planer är hur det kommer sig, att så fort en affärsman kommer till kommunhuset och viftar med sin plånbok och vill bygga då drar politikerna i vår kommun igång för fullt, oavsett hur väl grundat behovet är? Beror det på att kommunpolitikerna inte ser i ett långsiktigt perspektiv utan endast det som ”snabba lösningar” för att inte behöva lägga ut några pengar? Liknande ”bråttombeslut” var nu senast förslaget om att sälja Rävåsskolan. Hur väl grundat var det? Snabba pengar in till kommunen, javisst men sedan då, hur såg det ut längre fram. Tur att kommuninvånarna agerade/protesterade och det utreddes mer noggrant innan det var för sent.

Tycker det är oförskämt att kalla oss bakåtsträvare då vi endast försöker tänka efter först, dvs se på detta långsiktigt istället för att dra igång och förstöra miljön för ett behov som inte ens är grundligt utrett innan. Det är inte så kul efteråt att säga hoppsan vi tänkte inte på det när vi redan har förstört vår fina miljö nere vi stranden. Hur många får inte något drömskt i blicken då det talar om hur ”fin vår stad en gång var....”låt oss inte fortsätta förstöra utan tänk längre fram.”

Ulrika & Håkan Persson

 

Detta har nu tolkats av Catarina som att vi skulle vara motsträviga och att vi vill att tiden skulle stå stilla! Hur det kan misstolkas vet jag inte då vi skriver ”Vi har vi ett antal tillfällen kunnat läsa om att hotellkedjor önskar etablera sig här i vår stad och de har då tänkt placera sig på tomten där Katrinedalsskolan tidigare stod. Denna tomt är idealisk för detta då den har närheten till både centrum och flertalet restauranger. Utrymme finns för att kunna bygga ett hotell som uppfyller både antal rum och konferensanläggningar.”

Har det verkligen utretts OM det behövs ytterligare hotell i staden? Vi är inte helt övertygade om det. Låt oss se på detta långsiktigt för just för tillfället saknas det hotellrum 3-4 ggr/år men om vi skulle bygga upp detta nu tilltänkta hotell så har vi inom 5 år Karlskoga Hotell 88 rum, Alfred Nobel 72 rum Skyskrapan 40-60 rum, Bofors hotell 28 rum Zlafen Hotell 10 rum plus vandrarhem. Finns det verkligen täckning för att driva runt alla dessa hotell året runt? Att vi har fullt 3-4 gånger per år täcker inte kostnaderna för att driva runt hotellen resterande året. Att bygga hotellrum för att täcka alla tillfällen är inte ekonomiskt försvarbart då det resterande nätter skulle vara många rum outnyttjade. Något hotell kommer troligtvis inte att överleva.

Men en tanke som också kommer upp vad gäller dessa planer är hur det kommer sig, att så fort en affärsman kommer till kommunhuset och viftar med sin plånbok och vill bygga då drar politikerna i vår kommun igång för fullt, oavsett hur väl grundat behovet är? Beror det på att kommunpolitikerna inte ser i ett långsiktigt perspektiv utan endast det som ”snabba lösningar” för att inte behöva lägga ut några pengar? Liknande ”bråttombeslut” var nu senast förslaget om att sälja Rävåsskolan. Hur väl grundat var det? Snabba pengar in till kommunen, javisst men sedan då, hur såg det ut längre fram. Tur att kommuninvånarna agerade/protesterade och det utreddes mer noggrant innan det var för sent.

Tycker det är oförskämt att kalla oss bakåtsträvare då vi endast försöker tänka efter först, dvs se på detta långsiktigt istället för att dra igång och förstöra miljön för ett behov som inte ens är grundligt utrett innan. Det är inte så kul efteråt att säga hoppsan vi tänkte inte på det när vi redan har förstört vår fina miljö nere vi stranden. Hur många får inte något drömskt i blicken då det talar om hur ”fin vår stad en gång var....”låt oss inte fortsätta förstöra utan tänk längre fram.”

Ulrika & Håkan Persson