2016-05-03 06:00

2016-05-03 06:00

Varför så mycket dyrare?

LARM

Har skrivit till enhetscheferna Karlskoga. Vill ha en förklaring hur man kan höja larmet med 100 kr och totalt 350 kr i månaden. Vad är merkostnaden? Strömmen betalar dom själv. Dom kan inte säga upp fasta telefonen för då fungerar ej larmet. Fasta kostnaden nästan 500 kr utan att man inte ringer. SVARA OMGÅENDE

Boende Nickkällan

Har skrivit till enhetscheferna Karlskoga. Vill ha en förklaring hur man kan höja larmet med 100 kr och totalt 350 kr i månaden. Vad är merkostnaden? Strömmen betalar dom själv. Dom kan inte säga upp fasta telefonen för då fungerar ej larmet. Fasta kostnaden nästan 500 kr utan att man inte ringer. SVARA OMGÅENDE

Boende Nickkällan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.