2016-01-18 06:00

2016-01-18 06:00

Svar till ”Pendlaren" 11 januari

BUSSTRAFIKEN

Vi beklagar att du har upplevt kvalitetsbrister på bussarna. Den angivna sträckan trafikeras av flera avtalsparter som utför trafiken på uppdrag av Länstrafiken. Vi ber dig därför att kontakta Länstrafikens kundservice med dina synpunkter för att vi ska kunna gå vidare med ärendet.

Thony Lundberg

trafik- och marknadschef, Länstrafiken

Vi beklagar att du har upplevt kvalitetsbrister på bussarna. Den angivna sträckan trafikeras av flera avtalsparter som utför trafiken på uppdrag av Länstrafiken. Vi ber dig därför att kontakta Länstrafikens kundservice med dina synpunkter för att vi ska kunna gå vidare med ärendet.

Thony Lundberg

trafik- och marknadschef, Länstrafiken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.