2015-12-18 06:00

2015-12-18 06:00

Ett gott nytt 2016

DAGENS DIKT: Trudi

Gud som haver de gamla kär

se till dom som gamla är.

Hur dom än sin plånbok vänder

finns ej råd att laga tänder.

Lyckan kommer lyckan går

det blir att leva på soppa än ett år.

Trots allt önskar jag alla gamla

ett Gott Nytt År 2016.

Gud som haver de gamla kär

se till dom som gamla är.

Hur dom än sin plånbok vänder

finns ej råd att laga tänder.

Lyckan kommer lyckan går

det blir att leva på soppa än ett år.

Trots allt önskar jag alla gamla

ett Gott Nytt År 2016.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.