2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Beklagar otillräcklig information

POSTUDELNING

Just nu genomför PostNord stora förändringar i både infrastruktur och arbetssätt. När svenskarnas vanor förändras och antalet brev minskar samtidigt som de e-handlade paketen blir fler måste vi anpassa vårt sätt att arbeta. Det innebär bland annat att mer och mer sortering sker med maskiner och att brevbärarna tillbringar större delen av sin dag med att dela ut post, vilket i sin tur leder till att vi ser över brevbärarnas slingor. När på dagen man får sin post beror på var på slingan man bor. Jag beklagar att informationen kring förändringen inte har varit tillräcklig.

Henrik Gustavsson

produktionsområdeschef PostNord

Just nu genomför PostNord stora förändringar i både infrastruktur och arbetssätt. När svenskarnas vanor förändras och antalet brev minskar samtidigt som de e-handlade paketen blir fler måste vi anpassa vårt sätt att arbeta. Det innebär bland annat att mer och mer sortering sker med maskiner och att brevbärarna tillbringar större delen av sin dag med att dela ut post, vilket i sin tur leder till att vi ser över brevbärarnas slingor. När på dagen man får sin post beror på var på slingan man bor. Jag beklagar att informationen kring förändringen inte har varit tillräcklig.

Henrik Gustavsson

produktionsområdeschef PostNord

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.