2015-09-22 06:00

2015-09-22 06:00

Viloplats ska hållas i helgd

KYRKOGÅRDEN F.D ARTILLERIOFFICER SVERIGES FÖRSVARSMAKT TRE KRONOR: Det är vi skyldiga våra anhöriga

Gravsmyckning

Jag har all respekt för den omtanke ni har om er son som så drastiskt och onödigt fick sluta sitt liv allt för tidigt. Östra kyrkogården är som alla andra kyrkogårda r”De dödas viloplats” - en plats som skall visas helgd och respekt för våra avlidna anhöriga.

På kyrkogården bör man inte cykla, spotta ,svära eller på annat vis bete sig ofin.Det finns på Östra kyrkogården över 1000 gravplatser. Vår familj har 3 st av dem. Är det så svårt för er att släppa tanken på att just ER son ville ha det utsmyckat så på hans gravplats?

För flertalet av oss andra gravrättsinnehavare ser det helt enkelt störande med ölburkar och Volvodekaler på en kyrkogård. De dödas viloplats skall hållas i helgd, vara vårdad och prydlig. Det är det minsta vi är skyldiga våra avlidna anhöriga. Inte se ut som ett tivoli eller ett skrotupplag!

Per Anders Eriksson

Jag har all respekt för den omtanke ni har om er son som så drastiskt och onödigt fick sluta sitt liv allt för tidigt. Östra kyrkogården är som alla andra kyrkogårda r”De dödas viloplats” - en plats som skall visas helgd och respekt för våra avlidna anhöriga.

På kyrkogården bör man inte cykla, spotta ,svära eller på annat vis bete sig ofin.Det finns på Östra kyrkogården över 1000 gravplatser. Vår familj har 3 st av dem. Är det så svårt för er att släppa tanken på att just ER son ville ha det utsmyckat så på hans gravplats?

För flertalet av oss andra gravrättsinnehavare ser det helt enkelt störande med ölburkar och Volvodekaler på en kyrkogård. De dödas viloplats skall hållas i helgd, vara vårdad och prydlig. Det är det minsta vi är skyldiga våra avlidna anhöriga. Inte se ut som ett tivoli eller ett skrotupplag!

Per Anders Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.