2015-06-08 06:00

2015-06-08 06:00

Alkolås på bänkarna bättre

KARLSKOGA

Karlskoga Komun har bekostat anordning för luftfyllning på Alfreds NobeldsTorg.

Åtskilliga invånare skulle ha uppskattat alkokolås för bänkarna.

Cecarr-81

Karlskoga Komun har bekostat anordning för luftfyllning på Alfreds NobeldsTorg.

Åtskilliga invånare skulle ha uppskattat alkokolås för bänkarna.

Cecarr-81