2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Strandbadet är adressen

DAGENS DIKT: Cecarr

På Strandbad

i vår lilla stad,

besök i bastun

jag ej vill vara utan.

Men besvikelsen blev stor,

då andra fräckt nog snor,

skopa och hink

vilka i en blink

använda rätt

med några skvätt

höjer temperaturen

då för för var och en

som vill bli riktigt ren.

Vill du du ge tjyvagodset igen,

Strandbadet är adressen!

På Strandbad

i vår lilla stad,

besök i bastun

jag ej vill vara utan.

Men besvikelsen blev stor,

då andra fräckt nog snor,

skopa och hink

vilka i en blink

använda rätt

med några skvätt

höjer temperaturen

då för för var och en

som vill bli riktigt ren.

Vill du du ge tjyvagodset igen,

Strandbadet är adressen!