2017-10-13 06:00

2017-10-13 06:00

Vill byta sophämtning mot kompost

MEDBORGARFÖRSLAG

En Karlskogabo föreslår i ett medborgarförslag att fastighetsägare kan befrias från sophämtning och sophämtningsavgift om de har en godkänd varmkompost.

Karlskogabon beskriver sin egen situation där soporna minskat till följd av återvinning och trots hämtningsintervall på åtta veckor blir kärlet inte halvfullt.

I stället föreslås att särskilda containrar placeras på återvinningsstationerna där de som har varmkompost efter ansökan kan lämna sina sopor.

Karlskogabon beskriver sin egen situation där soporna minskat till följd av återvinning och trots hämtningsintervall på åtta veckor blir kärlet inte halvfullt.

I stället föreslås att särskilda containrar placeras på återvinningsstationerna där de som har varmkompost efter ansökan kan lämna sina sopor.