2016-09-07 12:39

2016-09-07 12:39

Antog pensionspolicy

DEGERFORS

Kommunstyrelsen antog på sitt senaste sammanträde en pensionspolicy, som ska börja gälla från och med nyåret.

Det finns möjligheter till lokala överenskommelser i tjänstepensionsavtalen och syftet är att genom dessa bli en attraktiv arbetsgivare.

Det finns ett batteri av åtgärder, från löneväxling till särskild avtalspension, och det kommunstyrelsen nu gjort är att plocka ut de man vill ha just i Degerfors.

Då behöver det inte råda några frågetecken i framtiden, utan det finns beslut på vilka åtgärder man kan välja mellan.

Socialdemokraterna betonade att de tidigare reserverat sig mot införandet av löneväxling i kommunen, som kommunfullmäktige beslutade om förra våren. S tycker det är ett sätt för dem som tjänar mest att undslippa betala skatt, vilket det inte anser är något som kommunen ska medverka till.

Det finns möjligheter till lokala överenskommelser i tjänstepensionsavtalen och syftet är att genom dessa bli en attraktiv arbetsgivare.

Det finns ett batteri av åtgärder, från löneväxling till särskild avtalspension, och det kommunstyrelsen nu gjort är att plocka ut de man vill ha just i Degerfors.

Då behöver det inte råda några frågetecken i framtiden, utan det finns beslut på vilka åtgärder man kan välja mellan.

Socialdemokraterna betonade att de tidigare reserverat sig mot införandet av löneväxling i kommunen, som kommunfullmäktige beslutade om förra våren. S tycker det är ett sätt för dem som tjänar mest att undslippa betala skatt, vilket det inte anser är något som kommunen ska medverka till.