2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Skräp vid sjö i skogen

DEGERFORS: Skogsbolag skriver till kommunen om att städa upp

Än en gång har det skräpats ned i skogarna i Degerfors. Den här gången på en plats där det har förekommit förut.

Det var redan i slutet av juni som Sveaskogs Förvaltnings AB fick vetskap om en olovlig bosättning i form av ett tältläger på skogen nära Sälsjön. Några hade bosatt sig utan lov på skogsfastigheten, vilket polisanmäldes av skogsbolaget.

Det ledde till att personerna flyttade därifrån.

Nu, då sommaren går mot sitt slut, syns lämningar efter boplatsen i form av en hel del skräp på platsen. Det i sin tur har föranlett att Sveaskog kontaktat Degerfors kommun.

Inte första gången

Det är inte första gången som personer olovligen slår läger för en längre tid på platsen, för ett par somrar sedan var där ett läger och även året innan då 20-talet personer avhystes därifrån. Då var det också ett läger i närheten, på andra sidan av Björneborgsvägen, även det på Sveaskogs mark.

I skrivelsen till kommunen konstaterar en representant för Sveaskog att de inte på något sätt godkänt nedskräpningen och inte heller medverkat till den. Vidare konstateras att Sveaskog inte är, och aldrig har varit, ägare till det aktuella skräpet.

Däremot ankommer det enligt lag på kommunen, vilket Sveaskog slår fast, att städa upp och återställa marken till ursprungligt skick.

Det var redan i slutet av juni som Sveaskogs Förvaltnings AB fick vetskap om en olovlig bosättning i form av ett tältläger på skogen nära Sälsjön. Några hade bosatt sig utan lov på skogsfastigheten, vilket polisanmäldes av skogsbolaget.

Det ledde till att personerna flyttade därifrån.

Nu, då sommaren går mot sitt slut, syns lämningar efter boplatsen i form av en hel del skräp på platsen. Det i sin tur har föranlett att Sveaskog kontaktat Degerfors kommun.

Inte första gången

Det är inte första gången som personer olovligen slår läger för en längre tid på platsen, för ett par somrar sedan var där ett läger och även året innan då 20-talet personer avhystes därifrån. Då var det också ett läger i närheten, på andra sidan av Björneborgsvägen, även det på Sveaskogs mark.

I skrivelsen till kommunen konstaterar en representant för Sveaskog att de inte på något sätt godkänt nedskräpningen och inte heller medverkat till den. Vidare konstateras att Sveaskog inte är, och aldrig har varit, ägare till det aktuella skräpet.

Däremot ankommer det enligt lag på kommunen, vilket Sveaskog slår fast, att städa upp och återställa marken till ursprungligt skick.