2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Kommunen kan ta över näringslivsbolag

NÄRINGSLIV: Karlskoga näringsliv och turism riskerar att stå utan intäkter från årsskiftet

Det har varit tyst kring Karlskoga näringsliv och turism AB efter turbulensen kring förra vd:n 2014, kanske alldeles för tyst. Nu förs diskussioner om att kommunen ska ta över helt som ägare för att möjliggöra en nystart.

Karlskoga näringsliv och turism ägs i dag av kommunen tillsammans med tre lokala näringslivsorganisationer. Kommunen är majoritetsägare i bolaget med 51 procent av aktierna, medan näringslivet har majoritet i styrelsen.

Vid årsskiftet går bolagets upphandling med kommunen ut och det skulle kunna innebära att bolaget står utan intäkter.

Det fick näringslivsbolagets nya styrelseordförande Magnus Ingesson att skicka en skarpt formulerad skrivelse till kommunstyrelsen om att företaget riskerar att hamna på obestånd.

Lite drastiskt

– Den som inte varit med i processen kan uppleva det som lite drastiskt men syftet är inte att lägga ned utan att vidareutveckla. Det var mer för att vara tydlig mot kommunen att något måste göras så att inte vi i styrelsen ska bli personligt ansvariga, säger Ingesson.

Avtalet med kommunen kan förlängas tre månader i taget efter årsskiftet men det finns inget politiskt beslut om det ännu.

Problemet verkar vara att diskussionerna drar ut på tiden och att den kommunala beslutskvarnen mal långsammare än man är van med i näringslivet.

– Vi var nog lite optimistiska när vi gjorde tidsplanen. Det här ska bli bra och då ska vi inte hetsa fram något, säger Ingesson.

Kommunen vill ta över

Huvudspåret tycks vara att Karlskoga näringsliv och turism blir helägt av kommunen. Det skulle innebära att Karlskoga kommun köper ut de tre näringslivsorganisationer som är delägare i dag: Möckelnföretagen, Centrumbolaget och Företagarna. Det bekräftas av både Ingesson och kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

– Vi väntar på att de andra aktieägarna ger oss ett erbjudande att köpa aktierna. Det har vi inte fått än och det låser hela processen. Det är först då vi kan ombilda bolaget och se hur det ser ut framåt, säger Axelsson.

Kommentaren från Möckelnföretagens ordförande Mats Eriksson är mer återhållsam och han bekräftar inte diskussionen om ett övertagande.

– Det pågår en diskussion om näringslivsbolagets framtid men det finns inga beslut fattade. Vi är måna om att näringslivsbolaget lever vidare och vem som äger eller sitter i styrelsen är inte viktigt i nuläget. Det viktigaste är att värna om att det finns ett näringslivsbolag kvar, säger Eriksson.

Näringslivsbolaget har länge ansetts vara underfinansierat och det har en längre tid förts diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas.

För små resurser

– Jag tycker näringslivsbolaget har gjort bra ifrån sig med de lite för små resurser det har varit de här första åren. Det har varit framgångar som inte kommit fram riktigt och det är lite synd. Vissa saker kan du inte lyfta fram för att det är sekretess i förhandlingarna, säger Eriksson.

På måndag styrelsemöte i bolaget och då hoppas Magnus Ingesson att han ska få besked om framtiden.

– Styrelsen behöver få ett besked, säger Ingesson.

Karlskoga näringsliv och turism ägs i dag av kommunen tillsammans med tre lokala näringslivsorganisationer. Kommunen är majoritetsägare i bolaget med 51 procent av aktierna, medan näringslivet har majoritet i styrelsen.

Vid årsskiftet går bolagets upphandling med kommunen ut och det skulle kunna innebära att bolaget står utan intäkter.

Det fick näringslivsbolagets nya styrelseordförande Magnus Ingesson att skicka en skarpt formulerad skrivelse till kommunstyrelsen om att företaget riskerar att hamna på obestånd.

Lite drastiskt

– Den som inte varit med i processen kan uppleva det som lite drastiskt men syftet är inte att lägga ned utan att vidareutveckla. Det var mer för att vara tydlig mot kommunen att något måste göras så att inte vi i styrelsen ska bli personligt ansvariga, säger Ingesson.

Avtalet med kommunen kan förlängas tre månader i taget efter årsskiftet men det finns inget politiskt beslut om det ännu.

Problemet verkar vara att diskussionerna drar ut på tiden och att den kommunala beslutskvarnen mal långsammare än man är van med i näringslivet.

– Vi var nog lite optimistiska när vi gjorde tidsplanen. Det här ska bli bra och då ska vi inte hetsa fram något, säger Ingesson.

Kommunen vill ta över

Huvudspåret tycks vara att Karlskoga näringsliv och turism blir helägt av kommunen. Det skulle innebära att Karlskoga kommun köper ut de tre näringslivsorganisationer som är delägare i dag: Möckelnföretagen, Centrumbolaget och Företagarna. Det bekräftas av både Ingesson och kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

– Vi väntar på att de andra aktieägarna ger oss ett erbjudande att köpa aktierna. Det har vi inte fått än och det låser hela processen. Det är först då vi kan ombilda bolaget och se hur det ser ut framåt, säger Axelsson.

Kommentaren från Möckelnföretagens ordförande Mats Eriksson är mer återhållsam och han bekräftar inte diskussionen om ett övertagande.

– Det pågår en diskussion om näringslivsbolagets framtid men det finns inga beslut fattade. Vi är måna om att näringslivsbolaget lever vidare och vem som äger eller sitter i styrelsen är inte viktigt i nuläget. Det viktigaste är att värna om att det finns ett näringslivsbolag kvar, säger Eriksson.

Näringslivsbolaget har länge ansetts vara underfinansierat och det har en längre tid förts diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas.

För små resurser

– Jag tycker näringslivsbolaget har gjort bra ifrån sig med de lite för små resurser det har varit de här första åren. Det har varit framgångar som inte kommit fram riktigt och det är lite synd. Vissa saker kan du inte lyfta fram för att det är sekretess i förhandlingarna, säger Eriksson.

På måndag styrelsemöte i bolaget och då hoppas Magnus Ingesson att han ska få besked om framtiden.

– Styrelsen behöver få ett besked, säger Ingesson.