2016-09-02 17:19

2016-09-02 17:19

Politikerna visste inget om psykiatrin

KARLSKOGA: De styrande i Region Örebro län blev tagna på sängen

Politiken opponerar sig mot att de inget fick veta. Förra veckan hade beredning som ansvarar för psykiatrin ett möte, men inget sades då.

Ola Karlsson, (M), oppositionsråd och regionstyrelsens 2:e vice ordförande är irriterad och arg över hur majoriteten skött den här frågan.

– Jag blev rätt så upprörd när jag läste det här i tidningen. Samtidigt som vi i förra veckan hade sammanträde i den beredning som ansvarar för psykiatrin och inte med en stavelse berörde man det här problemet.

Anmärkningsvärt

Han tycker det är anmärkningsvärt att de hemlighåller sådan här information för den ansvariga beredningen.

Regionrådet Jenny Steen, (S), ledde mötet och hon svara i ett sms om varför inte frågan om nedläggningen togs upp.

– Det var en fråga som diskuterades internt i organisationen. Hade jag haft kännedom om den frågan hade oppositionen självklart fått del av den informationen.

Ola Karlsson igen.

– Psykiatrins högsta chef, Birgitta Johansson Huuva fanns med på mötet och hon borde rimligtvis veta det. Vi har fått reda på att man haft bekymmer, men att man klarat sommaren. Att det var så här illa nu, berättade hon inget om.

Svårt att vara politiker

Ola Karlsson säger att det blir väldigt svårt att vara politiker när de inte får korrekt information.

– När vi har sammanträden och verksamheten vet vilka problem som finns och de inte förmedlar den till oss.

Birgitta Johansson Huuva bekräftar att hon varit på mötet och att frågan aldrig togs upp.

– Just det här beslutet fattades efter sammanträdet förra veckan. I anslutning till sammanträdet så var det andra frågor som var i fokus och det handlade inte om hur läget var nu och framåt.

Fokus var hur det varit i sommar.

– Jag rapporterade att det hade fungerat, att vi lyckats balansera behoven. Vi hade faktiskt öppnat upp Karlskoga som det var tänkt. Att vi fått sjukskrivningar på ytterligare personal som bidrog till att vi var tvungna att fatta beslutet kom efter sammanträdet den 23 augusti. Jag hade mycket att informera och det fanns ingen fråga som jag naturligt hade kunnat svara om det här.

Hon tycker att det är olyckligt att informationen inte nått politikerna.

– Men som sagt, beslutet togs väldigt snabbt och jag kan inte invänta att först informera och sedan fatta beslut.

Under torsdagen har verksamhetschefen hållit möte med all personal på avdelningen.

– Enligt honom så finns mycket oro och många frågetecken, säger Birgitta Johansson Huuva.

– De har gått igenom och klarlagt förutsättningarna för de närmsta veckorna för berörd personal.

Tillsats en grupp

Det har tillsats en grupp som ska se över verksamheten.

– I den gruppen ingår bland annat personal från Boängen och deras uppdrag ska vara klart nu i september.

Ett av de stora problemen är att få personal med rätt kompetens till avdelningen. Läkare har funnits, men inte på den nivån man önskat.

– Samtidigt jobbar vi vidare med att rekryter mer personal, säger Birgitta Johansson Huuva.

Ola Karlsson, (M), oppositionsråd och regionstyrelsens 2:e vice ordförande är irriterad och arg över hur majoriteten skött den här frågan.

– Jag blev rätt så upprörd när jag läste det här i tidningen. Samtidigt som vi i förra veckan hade sammanträde i den beredning som ansvarar för psykiatrin och inte med en stavelse berörde man det här problemet.

Anmärkningsvärt

Han tycker det är anmärkningsvärt att de hemlighåller sådan här information för den ansvariga beredningen.

Regionrådet Jenny Steen, (S), ledde mötet och hon svara i ett sms om varför inte frågan om nedläggningen togs upp.

– Det var en fråga som diskuterades internt i organisationen. Hade jag haft kännedom om den frågan hade oppositionen självklart fått del av den informationen.

Ola Karlsson igen.

– Psykiatrins högsta chef, Birgitta Johansson Huuva fanns med på mötet och hon borde rimligtvis veta det. Vi har fått reda på att man haft bekymmer, men att man klarat sommaren. Att det var så här illa nu, berättade hon inget om.

Svårt att vara politiker

Ola Karlsson säger att det blir väldigt svårt att vara politiker när de inte får korrekt information.

– När vi har sammanträden och verksamheten vet vilka problem som finns och de inte förmedlar den till oss.

Birgitta Johansson Huuva bekräftar att hon varit på mötet och att frågan aldrig togs upp.

– Just det här beslutet fattades efter sammanträdet förra veckan. I anslutning till sammanträdet så var det andra frågor som var i fokus och det handlade inte om hur läget var nu och framåt.

Fokus var hur det varit i sommar.

– Jag rapporterade att det hade fungerat, att vi lyckats balansera behoven. Vi hade faktiskt öppnat upp Karlskoga som det var tänkt. Att vi fått sjukskrivningar på ytterligare personal som bidrog till att vi var tvungna att fatta beslutet kom efter sammanträdet den 23 augusti. Jag hade mycket att informera och det fanns ingen fråga som jag naturligt hade kunnat svara om det här.

Hon tycker att det är olyckligt att informationen inte nått politikerna.

– Men som sagt, beslutet togs väldigt snabbt och jag kan inte invänta att först informera och sedan fatta beslut.

Under torsdagen har verksamhetschefen hållit möte med all personal på avdelningen.

– Enligt honom så finns mycket oro och många frågetecken, säger Birgitta Johansson Huuva.

– De har gått igenom och klarlagt förutsättningarna för de närmsta veckorna för berörd personal.

Tillsats en grupp

Det har tillsats en grupp som ska se över verksamheten.

– I den gruppen ingår bland annat personal från Boängen och deras uppdrag ska vara klart nu i september.

Ett av de stora problemen är att få personal med rätt kompetens till avdelningen. Läkare har funnits, men inte på den nivån man önskat.

– Samtidigt jobbar vi vidare med att rekryter mer personal, säger Birgitta Johansson Huuva.

  • Anders Persson