2016-09-02 13:16

2016-09-02 13:16

Hultqvist gav inga nya svar om Archer

FÖRSVARET: Framtiden för de 24 "norska" artilleripjäserna fortfarande oklar efter interpellationsdebatt i riksdagen

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) gav inga nya svar om hur de 24 Archer som ursprungligen beställdes till Norge ska hanteras av försvaret i torsdagens interpellationsdebatt i riksdagen.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) hade ställt frågan vad regeringen är beredd att göra för att stärka försvarets tillgång till långskjutande artilleri.

Frågan ställdes med direkt hänvisning till det mobila Archer-systemet som tillverkas av BAE i Karlskoga där Norge klev av projektet och lämnade försvaret med en beställning på 24 pjäser som inte var tänkta för Sverige.

Man kan möjligen tolka Hultqvists svar som en bekräftelse på att han gett upp om att hitta någon annan köpare till pjäserna.

– Regeringen bereder för närvarande omfattningen och konsekvenserna av ett eventuellt utökat materiellt åtagande för Sverige, svarar Hultqvist.

Lovade återkomma

Hultqvist lovade däremot att återkomma till riksdagens försvarsutskott så fort det finns någon information att delge.

– Jag skulle kunna ha oerhörda genomgångar kring delarna i dramat kring Archer men jag avstår från det. Det är bättre att prata om det när vi kan föra en relevant diskussion utan spekulationer, svarar Hultqvist.

Widman vill att pjäserna ska placeras ut i armén, på Gotland eller som ett rörligt kustartilleri, och kallar det slöseri att lägga 24 Archer i malpåse.

Ytterligare 24 Archer i försvaret motsvarar två bataljoner och skulle innebära en fördubbling av den svenska artillerikapaciteten, som i dag är koncentrerad till Boden.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) hade ställt frågan vad regeringen är beredd att göra för att stärka försvarets tillgång till långskjutande artilleri.

Frågan ställdes med direkt hänvisning till det mobila Archer-systemet som tillverkas av BAE i Karlskoga där Norge klev av projektet och lämnade försvaret med en beställning på 24 pjäser som inte var tänkta för Sverige.

Man kan möjligen tolka Hultqvists svar som en bekräftelse på att han gett upp om att hitta någon annan köpare till pjäserna.

– Regeringen bereder för närvarande omfattningen och konsekvenserna av ett eventuellt utökat materiellt åtagande för Sverige, svarar Hultqvist.

Lovade återkomma

Hultqvist lovade däremot att återkomma till riksdagens försvarsutskott så fort det finns någon information att delge.

– Jag skulle kunna ha oerhörda genomgångar kring delarna i dramat kring Archer men jag avstår från det. Det är bättre att prata om det när vi kan föra en relevant diskussion utan spekulationer, svarar Hultqvist.

Widman vill att pjäserna ska placeras ut i armén, på Gotland eller som ett rörligt kustartilleri, och kallar det slöseri att lägga 24 Archer i malpåse.

Ytterligare 24 Archer i försvaret motsvarar två bataljoner och skulle innebära en fördubbling av den svenska artillerikapaciteten, som i dag är koncentrerad till Boden.