2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Utreder skolstöd

DEGERFORS: Ska yttra sig efter ny anmälan

Skolinspektionen begär nu in yttrande från Degerfors kommun gällande stödåtgärder för en elev.

I anmälan till Skolinspektionen uppges att en elev vid en av skolorna i Degerfors kommun inte får sitt behov av stödåtgärder tillgodosett.

Nu ska elevens rätt till stödåtgärder för vårterminen i fjol, det gångna läsåret samt för innevarande hösttermin utredas.

Tidigare har myndigheten utrett elevens rätt till stödåtgärder under läsåret 2012-13 fram till höstterminen 2014.

I myndighetsbeslutet då förelades Degerfors kommun att vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses och så småningom avslutades ärendet.

Nu ska kommunen, efter en ny anmälan, svara på en rad frågor till Skolinspektionen.

I anmälan till Skolinspektionen uppges att en elev vid en av skolorna i Degerfors kommun inte får sitt behov av stödåtgärder tillgodosett.

Nu ska elevens rätt till stödåtgärder för vårterminen i fjol, det gångna läsåret samt för innevarande hösttermin utredas.

Tidigare har myndigheten utrett elevens rätt till stödåtgärder under läsåret 2012-13 fram till höstterminen 2014.

I myndighetsbeslutet då förelades Degerfors kommun att vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses och så småningom avslutades ärendet.

Nu ska kommunen, efter en ny anmälan, svara på en rad frågor till Skolinspektionen.