2016-09-01 12:34

2016-09-01 16:50

Psykiatrin stänger i Karlskoga

KARLSKOGA

(UPPDATERAD) Problem med att rekrytera personal har gjort att verksamheten på Boängen i Karlskoga stängs ner. Det är ett temporärt beslut och en arbetsgrupp är tillsatt för att se hur man kan lösa problemet.

Ivar Wang jobbar som skötare på Boängen och han är inte förvånad att det här besklutet är taget. Men informationen har varit dålig.

– Vi vet absolut ingenting just nu annat än att patienterna ska flyttas. De stänger avdelningen i morgon (läs: i dag). Vad som händer sedan har de inte informerat oss om.

Alltid eller temporärt

Personalen frågar sig om avdelningen ska vara stängd för alltid eller om den bara är temporärt stängd.

– Det var svajigt redan i våras när det gällde personal. Det var många sjuksköterskor som sade upp sig. Vi visste redan då att det skulle bli svårt att ha en fungerande verksamhet efter sommaren.

Ivar Wang anser att landstinget själva bär ansvaret för det som hänt.

– De kan inte betala ut marknadsmässiga löner, inte erbjuda förmåner som arbetstidsförkortning, Det har inte funnits någon flexibilitet när det gäller hur sköterskorna ville jobba, de var tvungna att ha rullande schema, dag, natt, kväll och varannan helg. Det passar inte alla och det har varit svårt att rekrytera nytt folk.

Han vet inte vad som händer med honom och kollegorna.

– Det blir spännande att se. Vet att det är brist på personal inom slutenvården i Örebro så några kanske hamnar där. Många kommer nog söka andra jobb, arbetsmarknaden är inte dålig just nu.

Ivar Wang är inte helt säker på vart de boende kommer att hamna.

– En del skrivs ut, en del får man trycka in i redan befintliga avdelningar i Örebro och Lindersberg. Vår chef kommer under fredagen och informerar oss om vad som ska hända, säger Ivar Wang.

Birgitta Johansson Huuva, områdeschef för psykiatrin Region Örebro län bekräftar att de sett problemet komma redan föra sommaren.

– Vi har under en längre tid haft problem med sjuksköterskerekryteringen inom hela psykiatrin. Situationen i Karlskoga har tyvärr blivit allt sämre under sommaren. Vi har klarat verksamheten under sommaren. Men nu har vi inte hel bemanning på våra sjukskötersketjänster. Det har inneburit att vi varit tvungna att vidta direkta åtgärder när vi inte kan säkra patientsäkerheten på enheten.

Hon berättar att de gjort rekryteringsförsök, men inte varit framgångsrika. Problemet enligt henne är kvälls- och natturerna.

Nu har Region Örebro län tillsatt en grupp som ska se över både schemaläggningen och verksamheten de närmsta veckorna.

Ett missnöje

– Sjuksköterskorna har pressenterat ett missnöje över schemat. Vi ska se över hela verksamheten vi ska bedriva, och se när vi måste ha sjuksköterskor tillgängliga. Vad är det för verksamhet vi ska erbjuda i den västra länsdelen?

Ambitionen är inte att slå igen någon avdelning

– Ambitionen är i det här läget att se över alternativa lösningar för att erbjuda en så god vårdinsatts som möjligt. Kanske modifiera arbetssättet för att minska belastningen på sjuksköterskorna, säger Birgitta Johansson Huuva.

Ivar Wang jobbar som skötare på Boängen och han är inte förvånad att det här besklutet är taget. Men informationen har varit dålig.

– Vi vet absolut ingenting just nu annat än att patienterna ska flyttas. De stänger avdelningen i morgon (läs: i dag). Vad som händer sedan har de inte informerat oss om.

Alltid eller temporärt

Personalen frågar sig om avdelningen ska vara stängd för alltid eller om den bara är temporärt stängd.

– Det var svajigt redan i våras när det gällde personal. Det var många sjuksköterskor som sade upp sig. Vi visste redan då att det skulle bli svårt att ha en fungerande verksamhet efter sommaren.

Ivar Wang anser att landstinget själva bär ansvaret för det som hänt.

– De kan inte betala ut marknadsmässiga löner, inte erbjuda förmåner som arbetstidsförkortning, Det har inte funnits någon flexibilitet när det gäller hur sköterskorna ville jobba, de var tvungna att ha rullande schema, dag, natt, kväll och varannan helg. Det passar inte alla och det har varit svårt att rekrytera nytt folk.

Han vet inte vad som händer med honom och kollegorna.

– Det blir spännande att se. Vet att det är brist på personal inom slutenvården i Örebro så några kanske hamnar där. Många kommer nog söka andra jobb, arbetsmarknaden är inte dålig just nu.

Ivar Wang är inte helt säker på vart de boende kommer att hamna.

– En del skrivs ut, en del får man trycka in i redan befintliga avdelningar i Örebro och Lindersberg. Vår chef kommer under fredagen och informerar oss om vad som ska hända, säger Ivar Wang.

Birgitta Johansson Huuva, områdeschef för psykiatrin Region Örebro län bekräftar att de sett problemet komma redan föra sommaren.

– Vi har under en längre tid haft problem med sjuksköterskerekryteringen inom hela psykiatrin. Situationen i Karlskoga har tyvärr blivit allt sämre under sommaren. Vi har klarat verksamheten under sommaren. Men nu har vi inte hel bemanning på våra sjukskötersketjänster. Det har inneburit att vi varit tvungna att vidta direkta åtgärder när vi inte kan säkra patientsäkerheten på enheten.

Hon berättar att de gjort rekryteringsförsök, men inte varit framgångsrika. Problemet enligt henne är kvälls- och natturerna.

Nu har Region Örebro län tillsatt en grupp som ska se över både schemaläggningen och verksamheten de närmsta veckorna.

Ett missnöje

– Sjuksköterskorna har pressenterat ett missnöje över schemat. Vi ska se över hela verksamheten vi ska bedriva, och se när vi måste ha sjuksköterskor tillgängliga. Vad är det för verksamhet vi ska erbjuda i den västra länsdelen?

Ambitionen är inte att slå igen någon avdelning

– Ambitionen är i det här läget att se över alternativa lösningar för att erbjuda en så god vårdinsatts som möjligt. Kanske modifiera arbetssättet för att minska belastningen på sjuksköterskorna, säger Birgitta Johansson Huuva.

  • Anders Persson