2016-09-01 19:31

2016-09-01 19:31

"En stor utmaning"

DEGERFORS: Enligt SCB kommer befolkningsantalet i Degerfors minska för varje år

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, kommer befolkningsantalet att minska för varje år. Efter några är med en ökad befolkning så vänder det nu.

Enligt SCB så bröts Degerfors befolkningstrend 2013. Fram tills dess hade befolkningen minskat. Under åren fram till 2016 har antalet ökat med 80 personer.

Men efter 2016 ska enligt SCB:s prognoser trenden vända och så forstätter det fram till 2036 då deras prognos slutar.

Små minskningar

Det är små minskningar, mellan 10-20 personer per år och 2036 räknar SCB att Degerfors ha 9 269 innevånare och i dag har Degerfors 9 557 invånare.

Peter Pedersen (V), kommunalråd i Degerfors ser stora utmaningar i att vända den kommande trenden.

– Det är den utmaningen vi har och det huvudsakliga målet är att bryta den negativa befolkningskurvan och det har vi lyckats med under de senaste fyra åren.

Han berättar att från 1 november förra årets så har det skett en minskning.

– 1 november är brytpunkten som stadsbidragen utgår ifrån. De tittar på vilken befolkning man har då.

45 000 kronor

– Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Vi får cirka 45 000 kronor per invånare och minskar vi så tappar vi samma storlek av stadsbidraget.

Peter Pedersen berättar att en av uppgifterna är att ordna fler bostäder.

– Vi får signaler om att det är svårt att öka befolkningen eller att få folk att stanna kvar om det inte finns någonstans att bo. Därför håller vi på att planera för nyproduktion av lägenheter så att vi får igång en rörelse på bostadsmarknaden i Degerfors.

Han berättar att de inte har någon ambition att öka procentuellt som storstäderna.

– Det viktigaste är att det inte sticker iväg och minskar med stora tal varje. Det är då det blir så svårt att få rätt storlek på den kommunala kostymen med service och så vidare.

Planerat att tappa

Degerfors kommun haft en budget där de planerat att tappa invånare och efter det har de lagt sina ekonomiska kalkyler.

– Eftersom vi ökat de senaste åren så har kommunen övertrumfat det. Det här är den stora utmaningen som alla mindra kommuner har. Vi kommer inte, och vill inte, hålla emot att ungdomar vill flytta på sig och studera till exempel. Men vi måste samtidigt säkerställa att de som stannar kvar, eller flyttar tillbaka har någonstans att bo. Har en bra skola att ha barnen i, ha ett jobb. Så det är en stor utmaning, säger Peter Pedersen.

Enligt SCB så bröts Degerfors befolkningstrend 2013. Fram tills dess hade befolkningen minskat. Under åren fram till 2016 har antalet ökat med 80 personer.

Men efter 2016 ska enligt SCB:s prognoser trenden vända och så forstätter det fram till 2036 då deras prognos slutar.

Små minskningar

Det är små minskningar, mellan 10-20 personer per år och 2036 räknar SCB att Degerfors ha 9 269 innevånare och i dag har Degerfors 9 557 invånare.

Peter Pedersen (V), kommunalråd i Degerfors ser stora utmaningar i att vända den kommande trenden.

– Det är den utmaningen vi har och det huvudsakliga målet är att bryta den negativa befolkningskurvan och det har vi lyckats med under de senaste fyra åren.

Han berättar att från 1 november förra årets så har det skett en minskning.

– 1 november är brytpunkten som stadsbidragen utgår ifrån. De tittar på vilken befolkning man har då.

45 000 kronor

– Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Vi får cirka 45 000 kronor per invånare och minskar vi så tappar vi samma storlek av stadsbidraget.

Peter Pedersen berättar att en av uppgifterna är att ordna fler bostäder.

– Vi får signaler om att det är svårt att öka befolkningen eller att få folk att stanna kvar om det inte finns någonstans att bo. Därför håller vi på att planera för nyproduktion av lägenheter så att vi får igång en rörelse på bostadsmarknaden i Degerfors.

Han berättar att de inte har någon ambition att öka procentuellt som storstäderna.

– Det viktigaste är att det inte sticker iväg och minskar med stora tal varje. Det är då det blir så svårt att få rätt storlek på den kommunala kostymen med service och så vidare.

Planerat att tappa

Degerfors kommun haft en budget där de planerat att tappa invånare och efter det har de lagt sina ekonomiska kalkyler.

– Eftersom vi ökat de senaste åren så har kommunen övertrumfat det. Det här är den stora utmaningen som alla mindra kommuner har. Vi kommer inte, och vill inte, hålla emot att ungdomar vill flytta på sig och studera till exempel. Men vi måste samtidigt säkerställa att de som stannar kvar, eller flyttar tillbaka har någonstans att bo. Har en bra skola att ha barnen i, ha ett jobb. Så det är en stor utmaning, säger Peter Pedersen.

  • Anders Persson

Antalet minskar

2016 9557 invånare

2017 9539 invånare

2020 9474 invånare

2025 9400 invånare

2030 9344 invånare

2035 9281 invånare

Källa: SCB