2016-08-31 16:04

2016-08-31 16:08

Neutralt födelseöverskott i juni

BEFOLKNING: Lika många nyfödda som avlidna i Karlskoga kommun

Befolkningsstatistiken för Karlskoga juni 2016 visar på ett neutralt födelseöverskott, det vill säga att lika många har fötts i kommunen som har avlidit under samma period.

Befolkningen i Karlskoga har ökat sedan 2012 och uppgången fortsätter även i år. I juni månad växte Karlskoga med 36 personer och under första halvåret 2016 med 169 personer till 30 452.

Inflyttning

Ökningen beror framför allt på inflyttning, dels på invandring men också på inrikes inflyttning.

Födelseöverskottet har däremot, förutom några enstaka månader, varit negativt de senaste åren trots befolkningsökningen. Sett till årets första sex månader är det också fortfarande negativt med 56 fler som avled än som föddes.

Antalet invånare under sex år har första halvåret 2016 minskat med 144 personer medan de över 80 år ökat med 103 personer under samma period.

Befolkningen i Karlskoga har ökat sedan 2012 och uppgången fortsätter även i år. I juni månad växte Karlskoga med 36 personer och under första halvåret 2016 med 169 personer till 30 452.

Inflyttning

Ökningen beror framför allt på inflyttning, dels på invandring men också på inrikes inflyttning.

Födelseöverskottet har däremot, förutom några enstaka månader, varit negativt de senaste åren trots befolkningsökningen. Sett till årets första sex månader är det också fortfarande negativt med 56 fler som avled än som föddes.

Antalet invånare under sex år har första halvåret 2016 minskat med 144 personer medan de över 80 år ökat med 103 personer under samma period.