2016-08-30 16:44

2016-08-30 16:44

Väntan på vapenlicens kan bli lång

VAPEN: Cirka 2000 ansökningar i kö hos Polisregion Bergslagen

Väntetiden för vapenlicens i Polisregion Bergslagen är upp till 13 veckor lång och det kan innebära att älgjakten är i fara för de som väntar på nytt vapen. Polisen utlovar nu en insats för att korta tiden.

I maj i år var väntetiden för vapenlicens nere på fem veckor i Polisregion Bergslagen som omfattar Örebro, Värmlands och Dalarnas län. Nu beräknas väntetiden till hela 13 veckor.

De ansökningar som nu handläggs lämnades in i maj i år, enligt polisens hemsida, och det finns cirka 2000 ansökningar om vapenlicens som väntar på att behandlas.

Älgjakt

Det kan innebära att älgjakten kan vara i fara för de som väntar på vapenlicens. Det är bara sex veckor till 10 oktober då älgjakten i Örebro län och större delen av Värmlands län börjar.

Ansökningarna om vapenlicens handläggs gemensamt inom Polisregion Bergslagen och nu utlovas en insats med start vecka 35 för att få ned väntetiden.

Insatsen innebär att polisens vapenhandläggare uteslutande ska fokusera på vapenlicenser vilket också innebär att färre handläggare kommer att vara tillgängliga på telefon och att svarstiden för epost blir längre.

Inget nytt

Att handläggningstiderna för vapenlicens hos polisen är långa är ingen ny företeelse.

Situationen i maj i år med bara fem veckors väntetid var ett resultat av en två veckors satsning liknande den som nu ska genomföras. Tidigare under våren var väntetiden också uppe i 13 veckor.

Den nuvarande situationen förklaras från polisens håll med att handläggarna haft semester. Många ofullständiga ansökningar gör också att handläggningstiderna förlängs.

Fem veckor

Polisens ambition är att få ned handläggningstiden till cirka fem veckor igen. Enligt justitieombudsmannen, JO, bör det däremot högst ta fyra veckor att handlägga en licensansökan.

Tidningen har inte lyckats få kontakt med ansvariga hos polisen för en kommentar.

I maj i år var väntetiden för vapenlicens nere på fem veckor i Polisregion Bergslagen som omfattar Örebro, Värmlands och Dalarnas län. Nu beräknas väntetiden till hela 13 veckor.

De ansökningar som nu handläggs lämnades in i maj i år, enligt polisens hemsida, och det finns cirka 2000 ansökningar om vapenlicens som väntar på att behandlas.

Älgjakt

Det kan innebära att älgjakten kan vara i fara för de som väntar på vapenlicens. Det är bara sex veckor till 10 oktober då älgjakten i Örebro län och större delen av Värmlands län börjar.

Ansökningarna om vapenlicens handläggs gemensamt inom Polisregion Bergslagen och nu utlovas en insats med start vecka 35 för att få ned väntetiden.

Insatsen innebär att polisens vapenhandläggare uteslutande ska fokusera på vapenlicenser vilket också innebär att färre handläggare kommer att vara tillgängliga på telefon och att svarstiden för epost blir längre.

Inget nytt

Att handläggningstiderna för vapenlicens hos polisen är långa är ingen ny företeelse.

Situationen i maj i år med bara fem veckors väntetid var ett resultat av en två veckors satsning liknande den som nu ska genomföras. Tidigare under våren var väntetiden också uppe i 13 veckor.

Den nuvarande situationen förklaras från polisens håll med att handläggarna haft semester. Många ofullständiga ansökningar gör också att handläggningstiderna förlängs.

Fem veckor

Polisens ambition är att få ned handläggningstiden till cirka fem veckor igen. Enligt justitieombudsmannen, JO, bör det däremot högst ta fyra veckor att handlägga en licensansökan.

Tidningen har inte lyckats få kontakt med ansvariga hos polisen för en kommentar.