2016-08-30 18:20

2016-08-30 18:20

Personligheter från bygdens historia

ÅTORP: Nysundsveckan för tionde gången

Nysunds kyrkogård är temat för årets Nysundsvecka. På lördag inleds den med utställning och författarbesök.

Det är tionde året som Nysundsveckan arrangeras av församlingen och den här gången är kyrkogården i Nysund temat. På tisdag kommer en kyrkogårdsvandring hållas, då prästen Katarina Markusson berättar om en del av personligheterna som vilar där.

Men temaveckan inleds på lördag med en utställning som visar människorna bakom en del av de gravstenar som finns på kyrkogården.

– Den speglar bygdens, näringarnas och människornas liv och det är inte bara storheterna, säger Katarina Markusson.

Systrarna Sylvia Landgren och Gunilla Fredriksson visar den del av utställningen som ägnats åt deras morföräldrar, Karl Johan Jansson och Amanda Olivia Jansdotter.

– Han föddes i Brödlösa på Ölsboda, hon i Gökhult men som gifta flyttade de till Bäckdalen, vid Källsbo. Där var han söndagsskollärare i missionskyrkan i 42 år, jobbade på Sunds gård och var torpare, säger Sylvia Landgren och det konstateras att även om han var från Brödlösa så var de vare sig bröd- eller rådlösa, utan händigt folk som tog tillvara allt.

– De fick 15 barn och morfar blev drygt 90 år, han levde då 41:a barnbarnet föddes. På slutet bodde han hemma hos oss en tid, minns Sylvia och visar ett foto med den stora familjen med texten ”den sjungande familjen.” Alla sjöng i Nysunds kyrkokör. Än håller flera i släkten traditionen vid liv, inte minst Sylvia och Gunilla.

Storheter

Allt vävs på något sätt samman, här finns också storheterna från bygden, bland annat Strokirk och von Hofsten och det var, enligt Markusson, Strokirk som gav torpställena på Ölsboda sina säregna namn, som exempelvis Brödlösa.

Om släktena Strokirk, von Hofsten och Bäärnhielm ska också författaren Sten Björnulfson prata på lördag eftermiddag under rubriken En värld som tiden gick förbi.

Katarina Markusson berättar att Strokirk ägde Ölsboda järnverk och Laxå bruk och köpte även Håkanbol, Lidetorp och Degernäs. Elias Carl gifte sig med Ulla Hammarhielm, som var född i Krontorp och tillsammans med sin bror ägde Nynäs.

Till Krontorps gård och Visnums Kils kyrka går också utflykten i samband med temaveckan, på torsdag.

Strokirk och Hammarhielm fick 13 barn och en dotter gifte sig med Sten Erland von Hofsten, som sålde av mark till kyrkogården. Trots uppgifter att Elias Carl och Ulla jordfästes på Nysunds kyrkogård så vet ingen var graven eller gravstenen är. Det är något av ett mysterium.

Små stenar

Gravstenar av mindre storlek finns också, som de med den kortfattade texten ”mor” och ”far.” De hör ihop trots att de inte ligger nära varandra. Då man sökte efter anhöriga hörde Inga-Britt Holm av sig, det var hennes farföräldrar Anders Gustav Johansson och Johanna Sofia Johansdotter.

Gravarna hade först ingen sten, kanske för att det var fattigt. Men Inga-Britts far tyckte att det skulle finnas det ändå och så blev det.

Johan Mauritz Wester, som förvaltade Svartå bruk och lät uppföra herrgården på Billinge, finns också med i utställningen och Ulla Axelsson berättar om inga Kvicks förfäder, där morfadern startade handelsbod och farfadern hade tegelbruk i Håkanbol.

Det är tionde året som Nysundsveckan arrangeras av församlingen och den här gången är kyrkogården i Nysund temat. På tisdag kommer en kyrkogårdsvandring hållas, då prästen Katarina Markusson berättar om en del av personligheterna som vilar där.

Men temaveckan inleds på lördag med en utställning som visar människorna bakom en del av de gravstenar som finns på kyrkogården.

– Den speglar bygdens, näringarnas och människornas liv och det är inte bara storheterna, säger Katarina Markusson.

Systrarna Sylvia Landgren och Gunilla Fredriksson visar den del av utställningen som ägnats åt deras morföräldrar, Karl Johan Jansson och Amanda Olivia Jansdotter.

– Han föddes i Brödlösa på Ölsboda, hon i Gökhult men som gifta flyttade de till Bäckdalen, vid Källsbo. Där var han söndagsskollärare i missionskyrkan i 42 år, jobbade på Sunds gård och var torpare, säger Sylvia Landgren och det konstateras att även om han var från Brödlösa så var de vare sig bröd- eller rådlösa, utan händigt folk som tog tillvara allt.

– De fick 15 barn och morfar blev drygt 90 år, han levde då 41:a barnbarnet föddes. På slutet bodde han hemma hos oss en tid, minns Sylvia och visar ett foto med den stora familjen med texten ”den sjungande familjen.” Alla sjöng i Nysunds kyrkokör. Än håller flera i släkten traditionen vid liv, inte minst Sylvia och Gunilla.

Storheter

Allt vävs på något sätt samman, här finns också storheterna från bygden, bland annat Strokirk och von Hofsten och det var, enligt Markusson, Strokirk som gav torpställena på Ölsboda sina säregna namn, som exempelvis Brödlösa.

Om släktena Strokirk, von Hofsten och Bäärnhielm ska också författaren Sten Björnulfson prata på lördag eftermiddag under rubriken En värld som tiden gick förbi.

Katarina Markusson berättar att Strokirk ägde Ölsboda järnverk och Laxå bruk och köpte även Håkanbol, Lidetorp och Degernäs. Elias Carl gifte sig med Ulla Hammarhielm, som var född i Krontorp och tillsammans med sin bror ägde Nynäs.

Till Krontorps gård och Visnums Kils kyrka går också utflykten i samband med temaveckan, på torsdag.

Strokirk och Hammarhielm fick 13 barn och en dotter gifte sig med Sten Erland von Hofsten, som sålde av mark till kyrkogården. Trots uppgifter att Elias Carl och Ulla jordfästes på Nysunds kyrkogård så vet ingen var graven eller gravstenen är. Det är något av ett mysterium.

Små stenar

Gravstenar av mindre storlek finns också, som de med den kortfattade texten ”mor” och ”far.” De hör ihop trots att de inte ligger nära varandra. Då man sökte efter anhöriga hörde Inga-Britt Holm av sig, det var hennes farföräldrar Anders Gustav Johansson och Johanna Sofia Johansdotter.

Gravarna hade först ingen sten, kanske för att det var fattigt. Men Inga-Britts far tyckte att det skulle finnas det ändå och så blev det.

Johan Mauritz Wester, som förvaltade Svartå bruk och lät uppföra herrgården på Billinge, finns också med i utställningen och Ulla Axelsson berättar om inga Kvicks förfäder, där morfadern startade handelsbod och farfadern hade tegelbruk i Håkanbol.