2016-08-26 10:04

2016-08-26 10:10

Trafikljus ur funktion

KARLSKOGA

Stoppljusen på E18, vid korsningen med Filipstadsvägen, är ur funktion. Karlskoga energi och miljö är på plats och hoppas att felet ska vara åtgärdat under dagen.