2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Kritik mot psykvården

SJUKVÅRD: IVO ser brister i rutiner för fastspänning och isolering

Flera brister har upptäckts vid en granskning av den psykiatriska slutenvården. Bland annat råder begreppsförvirring i fråga om patienter ska isoleras helt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat verksamheten inom Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri i Örebro och ser flera brister.

Trots att slutenvården redan för fyra år sedan fått kritik av Justitieombudsmannen (JO) för begreppsförvirring om avgränsning och avskiljning, där det senare innebär isolering, har begreppen inte ändrats eller förtydligats. IVO ser att denna förvirring kan medföra att patienter, som redan befinner sig i en utsatt position, riskerar att hamna i lägen där vården bedrivs i en gråzon.

Vidare saknar verksamheten rutiner för uppföljning och utvärdering. De rutiner som finnsinnehåller inte heller åtgärdsplan i händelse av att en patient skadas i samband med fastspänning. Som exempel lyfts en incident där en patients händer svullnat och kallnat efter att denne spänts fast.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat verksamheten inom Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri i Örebro och ser flera brister.

Trots att slutenvården redan för fyra år sedan fått kritik av Justitieombudsmannen (JO) för begreppsförvirring om avgränsning och avskiljning, där det senare innebär isolering, har begreppen inte ändrats eller förtydligats. IVO ser att denna förvirring kan medföra att patienter, som redan befinner sig i en utsatt position, riskerar att hamna i lägen där vården bedrivs i en gråzon.

Vidare saknar verksamheten rutiner för uppföljning och utvärdering. De rutiner som finnsinnehåller inte heller åtgärdsplan i händelse av att en patient skadas i samband med fastspänning. Som exempel lyfts en incident där en patients händer svullnat och kallnat efter att denne spänts fast.