2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

"Kan bli ett slukhål"

DALKARSBERG: 900 ton ammunition i ett gruvschakt oroar detoneringen av granat

I trädgården vid Dalkarlsbergs herrgård påträffade man i våras en 300 kilo tung granat som troligtvis legat där i 70 år och är hämtad från Bofors skjutfält. Det finns 900 ton ammunition i marken och det måste utredas hur det kan påverka av en detonation.

Flera frågor runt hanteringen av oskadliggörande av granaten är obesvarade och i vissa fall svårbedömda utifrån gällande lagar. Polisen har kommit fram till att rättsläget i flera fall behöver klarläggas.

Polisintendent Per Lundbäck, som är ytterst ansvarig för polisens hantering av fallet, har därför beslutat att förberedelsearbetet inför oskadliggörandet till viss del ska avstanna.

– Det vi avvaktar är en rättslig utredning som klargör alla ansvarsförhållanden om granaten är skarp och det sker skador på människor och egendom. Vem har ansvaret då?

Det pågår samtidigt en stor och omfattande riskutredning kring Dalkarlsberg.

– Hela Dalkarsberg är ett gruvsamhälle så det dyker upp en del problem som inte finns i andra icke gruvsamhällen.

Ett av djupschakten användes av försvarsmakten som deponi för ammunition. Det ligger upp emot 900 ton ammunition i gruvan.

Vad kan hända

Det som utreds är hur långt ifrån granaten detta schakt ligger.

Vad händer och granaten är skarpladdad, påverkar marktryckvågen ammunitionen och vad händer då?

– Det kan bli en väldig smäll, men jag vet att detta schakt ligger strax utanför riskområdet, fast vi måste utreda saken.

Det andra problemet är att hela marken under Dalkarsberg är fullt av schakt och gruvgångar och polisen och försvaret håller på att granska gamla ritningar över gruvsystemet.

– Problemet är att ritningarna är gamla och ofullständiga. Vi måste veta att marktryckvågen inte påverka gruvgångarna. Många av gruvhålen är sedan gammal fyllda av schaktmassor och avfall som stabiliserar gruvhålet.

Men i riskzonens ytterområden ligger ett gruvschakt som inte är fyllt.

– 20 meter under marken finns ett jättehål som är cirka 150 meter stort och nästan 200 meter djupt. Hur påverkar en tryckvåg ett sådant stort hål? Det kan finnas en risk för att det blir världens största slukhål i Dalkarsberg. Just sådana frågor vill jag ha ordentligt utrett innan något göras. Förhoppningsvis ska utredningarna vara klara i september, säger Per Lundbäck.

Flera frågor runt hanteringen av oskadliggörande av granaten är obesvarade och i vissa fall svårbedömda utifrån gällande lagar. Polisen har kommit fram till att rättsläget i flera fall behöver klarläggas.

Polisintendent Per Lundbäck, som är ytterst ansvarig för polisens hantering av fallet, har därför beslutat att förberedelsearbetet inför oskadliggörandet till viss del ska avstanna.

– Det vi avvaktar är en rättslig utredning som klargör alla ansvarsförhållanden om granaten är skarp och det sker skador på människor och egendom. Vem har ansvaret då?

Det pågår samtidigt en stor och omfattande riskutredning kring Dalkarlsberg.

– Hela Dalkarsberg är ett gruvsamhälle så det dyker upp en del problem som inte finns i andra icke gruvsamhällen.

Ett av djupschakten användes av försvarsmakten som deponi för ammunition. Det ligger upp emot 900 ton ammunition i gruvan.

Vad kan hända

Det som utreds är hur långt ifrån granaten detta schakt ligger.

Vad händer och granaten är skarpladdad, påverkar marktryckvågen ammunitionen och vad händer då?

– Det kan bli en väldig smäll, men jag vet att detta schakt ligger strax utanför riskområdet, fast vi måste utreda saken.

Det andra problemet är att hela marken under Dalkarsberg är fullt av schakt och gruvgångar och polisen och försvaret håller på att granska gamla ritningar över gruvsystemet.

– Problemet är att ritningarna är gamla och ofullständiga. Vi måste veta att marktryckvågen inte påverka gruvgångarna. Många av gruvhålen är sedan gammal fyllda av schaktmassor och avfall som stabiliserar gruvhålet.

Men i riskzonens ytterområden ligger ett gruvschakt som inte är fyllt.

– 20 meter under marken finns ett jättehål som är cirka 150 meter stort och nästan 200 meter djupt. Hur påverkar en tryckvåg ett sådant stort hål? Det kan finnas en risk för att det blir världens största slukhål i Dalkarsberg. Just sådana frågor vill jag ha ordentligt utrett innan något göras. Förhoppningsvis ska utredningarna vara klara i september, säger Per Lundbäck.

  • Anders Persson