2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Föreslår undantag

DEGERFORS: Inte alltid externannonsering

Miljöpartiet har motionerat om att alla nya chefstjänster ska utannonseras externt. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att undantag ska få göras.

Det var bland annat förändringarna i ledningsstrukturen i kommunen som låg bakom motionen. MP betonade vikten av att politikerna har förtroende för tjänstemännen så att samarbetet fungerar även med en ny politisk ledning. Därför förordar de extern utannonsering på alla nya chefstjänster och att sökande för möjlighet att presentera sig och ambitionerna för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att då det finns utrymme och sakliga skäl för individuell prövning, som vid kombinationstjänster för att det ska bli heltid för en anställd, ska man inte behöva gå ut med tjänsten.

Det var bland annat förändringarna i ledningsstrukturen i kommunen som låg bakom motionen. MP betonade vikten av att politikerna har förtroende för tjänstemännen så att samarbetet fungerar även med en ny politisk ledning. Därför förordar de extern utannonsering på alla nya chefstjänster och att sökande för möjlighet att presentera sig och ambitionerna för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att då det finns utrymme och sakliga skäl för individuell prövning, som vid kombinationstjänster för att det ska bli heltid för en anställd, ska man inte behöva gå ut med tjänsten.