2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Efter Fas 3

ARBETE

Sedan avvecklingen av Fas 3 startade vid årsskiftet har antalet personer i programmet halverats.

En sammanställning av Arbetsförmedlingens statistik som nyhetsbyrån Siren gjort visar att hälften av personerna i Fas 3 har skrivits ut ur programmet under det senaste halvåret, både i landet och i länet.

– Det går snabbare än planerat, säger Jeanette Azinovic som ansvarar för tjänster och program på Arbetsförmedlingen till Siren.

I Karlskoga har 102 av 164 personer skrivits ut. En uppföljning 90 dagar efter utskrivning visade att merparten har gått till den reviderade jobb- och utvecklingsgarantin. I Degerfors var 38 personer inskrivna i Fas 3 i januari, nu är de 17. Av de som skrivits ut hade de flesta arbete med stöd 90 dagar efter utskrivningen.

Vid uppföljningen var nära åtta procent av de utskrivna i Karlskoga arbetslösa, 12,5 procent i Degerfors.

En sammanställning av Arbetsförmedlingens statistik som nyhetsbyrån Siren gjort visar att hälften av personerna i Fas 3 har skrivits ut ur programmet under det senaste halvåret, både i landet och i länet.

– Det går snabbare än planerat, säger Jeanette Azinovic som ansvarar för tjänster och program på Arbetsförmedlingen till Siren.

I Karlskoga har 102 av 164 personer skrivits ut. En uppföljning 90 dagar efter utskrivning visade att merparten har gått till den reviderade jobb- och utvecklingsgarantin. I Degerfors var 38 personer inskrivna i Fas 3 i januari, nu är de 17. Av de som skrivits ut hade de flesta arbete med stöd 90 dagar efter utskrivningen.

Vid uppföljningen var nära åtta procent av de utskrivna i Karlskoga arbetslösa, 12,5 procent i Degerfors.