2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

Vill förebygga självmord

ÖREBRO LÄN: Föreslår flera åtgärder som ska stärka arbetet med psykisk ohälsa

En ny handlingsplan ska minska den psykiska ohälsan och förebygga självmord.

Region Örebro län har presenterat en ny handlingsplan som ska stärka det förebyggande arbetet kring självmord. Det handlar om åtgärder som öka tillgängligheten till instanser med rätt kompetens och minska den psykiska ohälsan.

”Som ett led i vår strävan att minska antalet självmord i Örebro län presenterar vi en handlingsplan med åtgärder på både kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att höja kunskapsnivån och stimulera samverkan”, säger Jenny Steen (S), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård, i ett pressmeddelande.

Hon betonar vikten av snabb hjälp och lyfter fram inrättandet av ett mobilt team som en lösning. Detta team skulle vara ett komplement för de patienter som behöver en tät öppenvård i stället för akut slutenvård. Teamet skulle också kunna fungera som ett stöd för drabbade och anhöriga vid traumatiska händelser.

I planen pekas sju fokusområden ut, bland annat ökad samverkan och höjd kunskapsnivå.

Region Örebro län har presenterat en ny handlingsplan som ska stärka det förebyggande arbetet kring självmord. Det handlar om åtgärder som öka tillgängligheten till instanser med rätt kompetens och minska den psykiska ohälsan.

”Som ett led i vår strävan att minska antalet självmord i Örebro län presenterar vi en handlingsplan med åtgärder på både kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att höja kunskapsnivån och stimulera samverkan”, säger Jenny Steen (S), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård, i ett pressmeddelande.

Hon betonar vikten av snabb hjälp och lyfter fram inrättandet av ett mobilt team som en lösning. Detta team skulle vara ett komplement för de patienter som behöver en tät öppenvård i stället för akut slutenvård. Teamet skulle också kunna fungera som ett stöd för drabbade och anhöriga vid traumatiska händelser.

I planen pekas sju fokusområden ut, bland annat ökad samverkan och höjd kunskapsnivå.