2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

Kan gå miste om 24 miljoner

EKONOMI: Förslag om sänkt ersättning för ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har föreslagit en sänkning i ersättningen för ensamkommande flyktingbarn. För Karlskoga kommun skulle detta innebära drygt 24 miljoner kronor mindre om året.

Kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn får i dag ett grundbelopp på 500 000 kronor om året. Sedan får de en ersättning på 1 600 kronor per plats och ytterligare 300 kronor om platsen är belagd.

Regeringens förslag innebär en minskning från 1 900 kronor om dagen för en belagd plats till 1 350 kronor. I Karlskoga finns för närvarande 120 ensamkommande flyktingbarn och en lägre ersättning skulle medföra 66 000 kronor mindre om dagen, 24 090 000 kronor mindre om året.

Det är en betydlig minskning men socialchefen Patrik Jonsson vill inte spekulera i vad detta skulle ha för betydelse för kommunen.

– Det är svårt att säga något om innan vi vet vad som händer. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har till exempel föreslagit en ersättning på 1 700 kronor. Vi får se var det landar helt enkelt.

Bakgrunden till förändringen, som föreslås träda i kraft vid årsskiftet, är förstås att spara pengar men också att komma bort från lösningar med dyra HVB-hem. Dessa ska i stället omvandlas till stödboenden, är regeringens ambition.

Jonsson är dock inte helt negativ till förslaget, som också innebär en förenkling av systemet och tydliga schablonbelopp.

– Det har varit administrativt tungt för kommunen. Vi har ändå tur att vi inte har några långsiktiga avtal med HVB-hem. De kommuner som bundit upp sig på flera år ligger väldigt illa till.

Kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn får i dag ett grundbelopp på 500 000 kronor om året. Sedan får de en ersättning på 1 600 kronor per plats och ytterligare 300 kronor om platsen är belagd.

Regeringens förslag innebär en minskning från 1 900 kronor om dagen för en belagd plats till 1 350 kronor. I Karlskoga finns för närvarande 120 ensamkommande flyktingbarn och en lägre ersättning skulle medföra 66 000 kronor mindre om dagen, 24 090 000 kronor mindre om året.

Det är en betydlig minskning men socialchefen Patrik Jonsson vill inte spekulera i vad detta skulle ha för betydelse för kommunen.

– Det är svårt att säga något om innan vi vet vad som händer. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har till exempel föreslagit en ersättning på 1 700 kronor. Vi får se var det landar helt enkelt.

Bakgrunden till förändringen, som föreslås träda i kraft vid årsskiftet, är förstås att spara pengar men också att komma bort från lösningar med dyra HVB-hem. Dessa ska i stället omvandlas till stödboenden, är regeringens ambition.

Jonsson är dock inte helt negativ till förslaget, som också innebär en förenkling av systemet och tydliga schablonbelopp.

– Det har varit administrativt tungt för kommunen. Vi har ändå tur att vi inte har några långsiktiga avtal med HVB-hem. De kommuner som bundit upp sig på flera år ligger väldigt illa till.